Vi er

Dedikeret til demokratiet

Leverandør til det danske folkestyre

 

Nordeuropas mest benyttede digitale
 infrastruktur til lov- og vedtægtsbestemte valg

Assembly Voting er skandinaviens mest benyttede elektroniske valgsystem til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg. Valgsystemet er dansk udviklet og understøtter alle gængse typer af valg.

 
Dokumenteret sikre teknologier
 • End-to-end verificerbar kryptering

 • Matematisk bevist sikre teknologier

 • Open source teknologier

 • Dokumenteret sikre processer (ISAE3000)

 • Forskningsbaseret R&D i nye e-valgsteknologier

 • Løbende uvildig kontrol v. akademia og revisionshuse

Assembly Voting i verden
 • Første danske e-valg i 2001

 • Kandidatvalideringer siden 2009

 • Digitale generalforsamlinger siden 2012

 • Valg i England, Sverige, Finland, Norge, Belgien og Holland

 • Full service, partner- og selvbetjeningsløsninger

Assembly Voting afholder valg for Ministerier, Kommuner, Foreninger, Partier, Lokalråd, Energiselskaber, Pensionsselskaber, Boligselskaber, m.fl.

Systemer

Fuldt dokumenteret End-to-End verificerbart valgsystem med samme høje sikkerhed til foreningsvalget eller parlamentsvalget.
Brugervenligt og driftssikkert system til løbende afstemninger i forsamlinger, fx til Årsmødet, generalforsamlingen og lign.
Sikkert og brugervenligt system til digitale generalforsamlinger, rådsmøder, borgerforslag, høringer, m.m.
Dokumenteret sikkert system til registrering, validering og præsentation af kandidater og partier.
Vis mere

Nyheder

Please reload

Driftstatus

Idag

Normal drift i alle systemer.

Please reload

 

Kunder

Cases

Valg i repræsentantskabet
Afstemning i milliardklassen
Valg af medarbejderrepræsentanter
Større opbakning og færre resourcer
Ældrerådsvalg
Københavns ældre sætter gang i det digitale lokaldemokrati
Forbrugervalg
Dokumenteret sikkert forbrugervalg
Vis mere
 
 

Services

Vores løsninger leveres til alle typer af valgkunder.
Full Service

Til organisationer der har behov for den fulde pakke, hvor Assembly Voting gennemfører alle administrative processer i forberedelsen, gennemførelsen og resultatopgørelsen af en valghandling. Fx et repræsentantskabsvalg, en overenskomstafstemning eller et Ældrerådsvalg.

Til organisationer der har behov for adgang til systemer, der let og sikkert kan gennemfører kandidatopstillinger og valghandlinger i en medlemsforening. Systemerne konfigureres til de gældende valgregler, og kan ved kort introduktion betjenes af administratorer uden særlige IT-kundskaber. Fx partiforeninger, boligorganisationer og fagforeninger.

Selvbetjening

Til organisationer der har behov for en dokumenteret sikker og komplet digital demokratisk infrastruktur til løsning af valgopgaver for slutkunder. Det kan være inden for en sektor eller et geografisk afgrænset område. Assembly Voting har et partnerprogram med adgang til systemer, lokal hosting og træning, m.m. Fx Strålfors Finland og UK Engage.

Partnerløsning
Vores kunder er staten
 

Assembly Voting

Fra starten i 2001 var Assembly Voting tænkt som et idealistisk projekt på demokratiets vegne med fokus på at udvikle tidssvarende demokratiske valgsystemer uden at gå på kompromis med demokratiets grundlæggende principper om stemmehemmelighed, anonymitet, transparens, resultatefterprøvelse, etc.

 

Disse grundlæggende visioner har gennem alle årene defineret Assembly Voting, og været brugt som pejlemærke i alle vores løbende udviklingsaktiviteter. Herunder vores samarbejde med førende internationale forskningsinstitutioner i e-valg.

Kom og besøg os

Vores kaffe er altid varm, og vi deler gerne ud. Kom og besøg os til en uforpligtiende snak. Vi kommer også hjertens gerne ud til dig med en præsentation
+45 2616 9638

Kontakt

Kontakt Info

Park Allé 382, 2625 Vallensbæk

 

info@aion.dk

+45 2616 9638 

CVR: 25600665

 

Assembly Voting ApS

Park Allé 382

DK-2625 Vallensbæk

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638