Skandinaviens mest benyttede digitale
 infrastruktur til lov- og vedtægtsbestemte valg

Assembly Voting er skandinaviens mest benyttede elektroniske valgsystem til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg. Valgsystemet er dansk udviklet og understøtter alle gængse typer af valg.

Leverandør til det danske folkestyre

 
Dokumenteret sikker teknologi
 • End-to-end verificerbar kryptering

 • Open source teknologi

 • Dokumenteret sikker teknologi og processer

 • Forskningsbaseret R&D i nye teknologier

 • Løbende uvildig kontrol v. revisionshuse

Assembly Voting i verden
 • Første danske e-valg i 2001

 • Kandidatvalideringer siden 2009

 • Digitale generalforsamlinger siden 2012

 • Afholder valg i England, Sverige, Finland og Norge

 • Full service, partner- og selvbetjeningsløsninger

Assembly Voting afholder valg for Ministerier, Kommuner, Foreninger, Partier, Lokalråd, Energiselskaber, Pensionsselskaber, Boligselskaber, m.fl.
 

Valgsystemer

Assembly voting leverer løsninger til alle typer af love og vedtægtsbestemte valg
Assembly Voting X
Parlamentsvalg og Folkeafstemninger

Assembly Voting X er et sikkert og fuldt dokumenteret End-to-End verificerbart digitalt valgsystem.

 

Assembly Voting X anvendes ved lovregulerede valg med høj risiko-profil og (typisk) med mange involverede i kontrol og revision af valghandlingen.

 

Assembly Voting X bygger på førende international forskning i e-valgsteknolgier, og er designet til fuld transparens og revisionsmuligheder i alle dele af valgprocessen.

Assembly Voting
Vedtægtsbestemte valg i foreninger og organisationer

Assembly Voting er et brugervenligt, sikkert og fuldt dokumenteret digitalt valgsystem.

Assembly Voting anvendes typisk ved vedtægtsbestemte valg med en mindre risiko-profil og (typisk) med få involverede i kontrol og revision af valghandlingen.

Assembly Voting bygger på gennemprøvede e-valgsteknologier og er under løbende kontrol af uvildige internationale revisionsvirksomheder.

Assembly Conference Voting
Fremmødevalg i generalforsamlinger

Assembly Conference Voting er sikkert og fleksibelt system til afholdelse af valghandlinger i fysiske forsamlinger.

Assembly Conference Voting anvendes typisk til lov- og vedtægtsbestemte valg i generalforsamlinger og repræsentantskaber.

Assembly Conference Voting er et dokumenteret sikkert radiostyret valgsystem. Systemet kan let sættes op på alle lokationer og understøtter alle typer af valghandlinger.

Kandidatopstilling

Assembly Voting leverer løsninger til alle typer af kandidatopstillinger
Assembly Candidacy
Registrering, validering og præsentation af kandidater

Assembly Candidacy er en dokumenteret sikker og brugervenlig løsning til håndtering af hele kandidatopstillingsprocessen.

Systemet bruges typisk til opstilling af kandidater og lister ved rådsvalg i kommuner og repræsentantskabsvalg i foreninger og organisationer.

Assembly Candidacy registrerer kandidater, validere opstillingsret og præsenterer kandidaterne for vælgerne på en let og overskuelig måde. Samtidig dokumenterer systemet, at kandidatopstillingsprocessen er foregået i fuld overensstemmelse med gældende lov- og vedtægtskrav.

Møder

Assembly Voting leverer løsninger til afholdelse af generalforsamlinger og lign. formelle møder
Assembly Meeting
Deltagervalidering, forslag, debat, opstilling og valg

Assembly Meeting er dokumenteret sikkert system til afholdelse af digitale generalforsamlinger.

Systemet er let at sætte op til langt de fleste lov- og vedtægtsbestemte krav, og det kræver ingen særlige IT-kompetencer at betjene systemet.

Assembly Meeting er udviklet til at få flere til at deltage i det lokale demokrati. Fx generalforsamlinger, afdelingsmøder, høringer eller borgerforslag.

 
 
 

Nyheder

Please reload

Driftstatus

Idag

Normal drift i alle systemer.

Please reload

Nem Generalforsamling

Brugervenlig løsning til afholdelse af generalforsamlinger i foreninger og boligafdelinger. Systemet kan let tilpasses alle gængse vedtægtskrav, og udgør A-Z løsning for den lokale generalforsamling. Løsningen indeholder bl.a.:

 • Forslagsstillelse

 • NemID

 • Afstemning

 • Kandidatopstilling

 • Notifikationer

 • Arkivfunktion

Erfaringerne viser, at løsningen bidrager til flere forslag, mere debat, flere fremmødte på fysiske møder og langt højere stemmeprocent. Samtidig har løsningen kunnet betjenes af lokale ”fritidsdemokrater” uden særlige IT-kompetencer.

 

Kunder

Cases

Valg i repræsentantskabet
Afstemning i milliardklassen
Valg af medarbejderrepræsentanter
Større opbakning og færre resourcer
Ældrerådsvalg
Københavns ældre sætter gang i det digitale lokaldemokrati
Forbrugervalg
Dokumenteret sikkert forbrugervalg
Vis mere
 
 
 

Services

Vores løsninger leveres til alle typer af valgkunder.
Full Service

Til organisationer der har behov for den fulde pakke, hvor Assembly Voting gennemfører alle administrative processer i forberedelsen, gennemførelsen og resultatopgørelsen af en valghandling. Fx et repræsentantskabsvalg, en overenskomstafstemning eller et Ældrerådsvalg.

Til organisationer der har behov for adgang til systemer, der let og sikkert kan gennemfører kandidatopstillinger og valghandlinger i en medlemsforening. Systemerne konfigureres til de gældende valgregler, og kan ved kort introduktion betjenes af administratorer uden særlige IT-kundskaber. Fx partiforeninger, boligorganisationer og fagforeninger.

Selvbetjening

Til organisationer der har behov for en dokumenteret sikker og komplet digital demokratisk infrastruktur til løsning af valgopgaver for slutkunder. Det kan være inden for en sektor eller et geografisk afgrænset område. Assembly Voting har et partnerprogram med adgang til systemer, lokal hosting og træning, m.m. Fx Strålfors Finland og UK Engage.

Partnerløsning
Vores kunder er staten

Assembly Voting

Fra starten i 2001 var Assembly Voting tænkt som et idealistisk projekt på demokratiets vegne med fokus på at udvikle tidssvarende demokratiske valgsystemer uden at gå på kompromis med demokratiets grundlæggende principper om stemmehemmelighed, anonymitet, transparens, resultatefterprøvelse, etc.

 

Disse grundlæggende visioner har gennem alle årene defineret Assembly Voting, og været brugt som pejlemærke i alle vores løbende udviklingsaktiviteter. Herunder vores samarbejde med førende internationale forskningsinstitutioner i e-valg.

Kom og besøg os

Vores kaffe er altid varm, og vi deler gerne ud. Kom og besøg os til en uforpligtiende snak. Vi kommer også hjertens gerne ud til dig med en præsentation
+45 2679 0130

Kontakt

Kontakt Info

Park Allé 382, 2625 Vallensbæk

 

info@aion.dk

+45 2679 0130

CVR: 25600665

 

Assembly Voting ApS

Park Allé 382

DK-2625 Vallensbæk

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2684 6644