Danmarks største digitale valghandling i kommunerne

Københavns Ældreråd afviklede i oktober 2020 ældrerådsvalg. Her havde over 90.000 borgere over 60 år mulighed for at stemme digitalt via Assembly Voting X, som gjorde det nemmere at stemme på en sikker og hurtig måde. 

Alle 90.997 borgere over 60 år havde mulighed for enten at stemme digitalt, eller på traditionel vis med brevstemme. Samtlige vælgere fik derfor fremsendt en fysisk stemmeseddel ved valgperiodens start inklusiv en frankeret svarkuvert. De vælgere, som er tilmeldt digital post, modtog derudover også et digitalt brev med link til afstemningen. Selvom man som vælger ikke var tilmeldt digital post, havde man stadig mulighed for at stemme elektronisk via den medsendte guide i det fysiske brev.

Moderne senior kvinde

Jeg synes, det er nemt, hurtigt og sikkert at stemme digitalt. Og når du har stemt digitalt, skal du ikke huske at få brevet puttet i postkassen - hvis du kan finde én. Det gør det jo langt nemmere at få stemt,
- Kirsten Nissen, kandidat til Ældrerådet

Rekordmange ældre til tasterne 

Ældrerådsvalget afholdes hvert fjerde år, og i år havde rekordmange vælgere sat sig for at stemme – og størstedelen af dem elektronisk. Ved valget i 2016 blev 25,4% af stemmerne afgivet digitalt, mens hele 56,6% af vælgerne afgav deres stemme digitalt i år. Andelen af vælgere, der valgte at stemme digitalt, er således mere end fordoblet siden 2016.

Københavns Ældreråd er Københavns ældre borgeres talerør, når der skal tages politiske beslutninger, der vedrører ældre i kommunen. Rådet består af 25 medlemmer, som således har mulighed for at få temaer på den politiske dagsorden, som særligt vedrører de ældre borgeres interesser.

Det er dejligt, men ikke overraskende, at så mange ældre medborgere deltager digitalt i valghandlingen i Københavns Kommune. Vi har gennem mange år afholdt Senior- og Ældrerådsvalg i kommuner landet over, og tendensen har alle steder været, at stadig flere føler sig fortrolige med digital stemmeafgivelse,
- Jacob Gyldenkærne, adm. direktør i Assembly Voting

Fakta

Ældrerådsvalget afholdes hvert 4. år.

Københavns Ældreråd skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører ældre borgere i Københavns Kommune. Rådet får typisk omkring 30 sager i høring om året.

Assembly Voting stod også for afholdelsen af Ældrerådsvalget i 2012 og 2016. 

Den samlede stemmeprocent endte i 2020 på 26,6%, hvor den i 2016 var på 25%.