Assembly Conference Voting

Live Voting

Assembly Conference Voting er løsningen til afholdelse af digitale lov- og vedtægtsbestemte afstemninger ved generalforsamlinger, årsmøder og lign. 

Tidssvarende

Brugervenlig og fleksibel løsning til afholdelse af demokratiske ”live-

afstemninger” i foreninger og organisationer. Mulighed for at sidestille demokratiske deltagelsesmuligheder for fysisk fremmødte og ”hjemmesiddende”.

Sikkert

Valgløsningen bygger på krypteret kommunikation og sikrer fuld adskillelse af VælgerID og stemmeafgivelse i resultatopgørelsen. Assembly Conference Voting hostes i et dokumenteret sikkert hostingmiljø.

Dokumenteret

Løsningen bygger på sikkerhedsprotokoller fra Assembly Votes. Assembly Conference Voting er fuldt dokumenteret og under løbende kontrol af uvildige revisionshuse. 

En komplet løsning

Få en demonstration af Assembly Conference Voting

Assembly Conference Voting leveres som en komplet løsning med opsætning af konferencesystem, tilskrivning af deltagere med valgkode, mulighed for ændringer af materialepræsentation og afstemninger under mødet, samt automatisk resultatopgørelse og dokumentation efter hver afstemning.

Videostreaming

Med mulighed for integreret video- streaming

Løsningen er bygget op, så systemet indeholder både et præsentationsmodul, hvor dagsordenspunkter, afstemningstemaer, m.m. præsenteres på storskærm og deltagernes lokale enheder, samt et afstemningsmodul der alene aktiveres på deltagernes lokale enheder. På deltagernes enheder er ligeledes adgang til et dialogmodul til kommunikation mellem deltagerne og dirigenten. 
Der er også mulighed for integreret videostreaming i Assembly Conference Voting.

 

Assembly Conference Voting kan erhverves som en selvbetjeningsløsning eller med en teknisk ansvarlig valgkonsulent fra Assembly Voting.

Serviceløsninger

Assembly Conference Voting kan erhverves til enkeltstående events eller som abonnementløsning

 

Er du interesseret i at vide mere om serviceløsninger for et event?

eller

Er du interesseret i at vide mere om abonnementløsningen? 

 
Se eksempel på, hvor nemt det er at deltage i en afstemning med Assembly Conference Voting

Konfigurationer

 

Deltagelsesmedier

 • Pc og computere

 • Tablets

 • Smartphone

Deltagerkommunikation

 • Kampagnemodul

 • Ændringsforslag

 • Kandidattilmelding

 • Debat

Typer af valg

 • Kandidatvalg

 • Kandidat- og listevalg

 • Urafstemninger

 • Regions- og kredsvalg

 • Flere samtidige valg

Stemmeprincipper

 • Punktafstemninger

 • Påkrævet antal stemmer

 • Maksimalt antal stemmer

 • Stemmevægte

 • Ranking

 • Split voting

Læs mere

Klik på PDF-ikonet for at hente folderen og læse mere om konferencesystemet.

 
Cases

SE

Assembly Conference Voting anvendes til SydEnergis (SE) Repræsentantskabsmøder. Repræsentantskabet udgør den øverste besluttende myndighed i SE, og har derfor stor indflydelse på virksomhedens udvikling.

 

På repræsentantskabsmøderne deltager en valgkonsulent fra Assembly Voting, der har forberedt systemet til allerede anmeldte afstemninger, ligesom valgkonsulenten hurtigt og sikkert kan sætte en ny afstemning op, fx ved ændringsforslag.

 

Assembly Conference Voting anvendes i flere større energiselskaber, pensionsselskaber, NGOer, m.m.

JØP

JØP afholder deres årlige generalforsamling med Assembly Conference Voting. Forud for det fysiske møde kan man via Assembly Voting tilmelde sig generalforsamlingen, samt delegere en fuldmagt til en af de øvrige deltagere.

 

Stemmeterminalerne forprogrammeres til mødet, så de præcis har den korrekte stemmevægt til den enkelte deltager. Selve stemmeafgivelsen foregår med vores stemmeterminaler, der registrerer og indregner stemmevægt for den enkelte deltager i det samlede aggregerede valgresultat.

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti afholder deres årlige Landsråd med Assembly Conference Voting. På selve dagen har alle mulighed for at følge med og aktivt deltage i programmet inklusive taler, politiske drøftelser samt løbende afstemninger om vedtægtsændringer, personvalg, m.m.

Med Assembly Conference Voting får partiet og medlemmerne optimal fleksibilitet til både at deltage fysisk og digitalt, men uden at gå på kompromis med sikkerheden og brugervenligheden. 

Besøg

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638

Følg