Velkommen til Assembly Voting

Digitale løsninger til lov- og vedtægtsbestemte valg
  • Nordeuropas mest benyttede valgleverandør

  • 4000 valghandlinger med +25 mio. vælgere

  • Fuldt dokumenterede teknologier og dataprocesser, ISAE3000

  • Matematisk bevist sikre teknologier, End-to-End verifikation

  • Open-source teknologier

  • Uvildig kontrol af teknologier og datahåndtering

Leverandør til det danske folkestyre

Et digitalt valgresultat ud over enhver tvivl

OK-afstemning, formandsvalg, repræsentantskabsvalg, ældrerådsvalg eller lign.

Assembly Voting X er et dokumenteret sikkert og matematisk bevist online valgsystem, der kan sættes op til langt de fleste lov- og vedtægtsbestemte krav. 

 

Systemet er bygget op som en digital version af det fysiske valglokale, så vælgerne, de digitale valgtilforordnede og uvildige parter kan kontrollere alle dele af valghandlingen. En valghandling med Assembly Voting X afvikles typisk over nogle dage eller uger.

Se video om Assembly Voting X
Assembly Voting X

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638