Assembly Candidacy

Assembly Candidacy udgør en sikker og brugervenlig løsning til hele kandidatopstillingsprocessen. Systemet registrerer kandidater, validere opstillingsret og præsenterer kandidaterne for vælgerne på en let og overskuelig måde. Med Assembly Candidacy mindskes den administrative byrde markant, samtidig med at kandidatopstillingsprocessen foregår sikkert og dokumenteret ift. gældende lov- og vedtægtskrav.

Tidsvarende

Besparende, effektive og fuldt dokumenterede kandidatopstillingsprocesser baseret på hverdags-teknologier, der styrker kandidattilmeldingen og vælgernes overblik.

Sikkert

Løsningen er bygget op så den fuldt ud efterlever krav til databeskyttelse af registrerede kandidater, stillere, m.fl. (jf. GDPR). Systemet hostes i et dokumenteret military class hosting miljø.

Dokumenteret

Assembly Voting Candidacy har registreret, valideret og præsenteret mere en 20.000 kandidater i lov- og vedtægtsbestemte valg. Systemet er fuldt dokumenteret og under løbende kontrol af uvildige revisionshuse.

Fleksibelt og let tilgængeligt kandidatopstillingssystem

Kandidatsystemet har en let betjent brugerflade, det sikrer dokumentation, bekræftelsesprocedure samt høj sikkerhed i dataudvekslingen mellem kandidat og valgansvarlig enhed. Et kandidatsystem sættes op efter gældende opstillingsregler, og har valgkunden som tydelig afsender.

 • Systemopsætning. Systemet opsættes specifikt til den enkelte valgkundes kandidatopstillingsregler. Endvidere kan systemet fungerer som en samlende side for valget via sit CMS-system. Her kan man kan tilvælge funktioner og kundespecifikke informationssider der styrker kandidat- og vælgeroplevelsen.

 • Opstillingsret. Systemet validerer kandidater ud fra gældende krav til opstilling; medlemsstatus, CPR-adresse, antal stillere m.fl. Valideringen af kandidater (og evt. stillere) kan foregå via NemID eller andre personunikke valideringsfaktorer.

 • Kandidatadministrationsside. Den enkelte kandidat får sin egen side med personligt log ind. Her kan man bl.a. se status på sit kandidatur, fx antal validerede stillere. Det er også herfra man kan udfylde obligatoriske og frivillige kandidattekster, uploade billede, m.m.  

 • Processen. Systemet sikrer via timerfunktioner, at alle deadlines overholdes, fx frist for registrering af kandidatur, sluttidspunkt for redigering af kandidattekster. Herunder løbende notifikationer til kandidater og administratorer.

 • Persondata. Kandidatsystemet lever op til alle krav om registrering, opbevaring og irreversibel sletning af personfølsomme data, jf. GDPR. Data anvendes udelukkende til validering af opstillingsret, og videreformidles ikke til 3. part. Kandidatmodulet indeholder en samtykkeerklæring om databrug ifm. registrering af kandidatur / stiller for kandidat.

 • Tilgængelighed. Kandidatsystemet er tilgængelighed for alle vælgergrupper, og der er tilknyttet mail og telefonsupport til valgløsningen. 

Kandidatapplikation, servere, hosting-miljø og dataprocedurer er under løbende kontrol af førende internationale revisionshuse.

End-2-End kandidatløsning

Assembly Voting Candidacy er en samlet løsning, der sikrer dokumenteret efterlevelse af alle vedtægtsbestemte opstillingskrav.

For hvert kandidatsystem udarbejder Assembly Voting en detaljeret specifikation med tilhørende fase- og aktivitetsplan. Assembly Voting udarbejder (eller bistår udarbejdelsen) af alle de enkelte elementer i kandidatsystemet; valideringsdata, systemopsætning og kandidatinformation. Der gennemføres altid en samlet test forud for åbning af et kandidatsystem.

 

Assembly Candidacy er let at gå til for kandidater, stillere, valgansvarlige og eksterne uvildige revisionshuse.

Konfigurationer

Typer af kandidatopstillinger

 • Individuel kandidatopstilling

 • Listebaseret kandidatopstilling

 • Regions- og kredsopstillinger

Kandidatvalidering

Fleksible valideringsparametre, fx

 • NemID

 • Opstillingskoder

 • Kreds- og regionstilhør

 • Stillere

Opstillingsmedier

 • PC og computere

 • Tablets

 • Smartphones

 • Papir til

Opsætningsmuligheder

 • Mere end 300 forskellige opsætningsmuligheder

 • Redigeringsregler; anslag, lukketidspunkt, m.m.

 • Timer til åbning af kandidatprofiler

 • Invitationsfunktion til stillere

 • Registrering og validering af stillere

 • Billede og video præsentationer

 • Deling af kandidatprofiler på sociale medier

Hotline service

 • Telefon og mail (kl. 08:00 - 20:00)

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638