scribbles_edited.jpg

 

En sikker og brugervenlig løsning til hele kandidatopstillingsprocessen. Systemet registrerer kandidater, validerer opstillingsret og præsenterer kandidaterne for vælgerne på en let og overskuelig måde. Med Assembly Candidacy mindskes den administrative byrde markant, samtidig med at kandidatopstillingsprocessen foregår sikkert og dokumenteret ift. gældende lov- og vedtægtskrav.

Assembly Candidacy

Tidssvarende

icons8-future-100.png

Besparende, effektive og fuldt dokumenterede kandidatopstillingsprocesser baseret på hverdags-teknologier, der styrker kandidattilmeldingen og vælgernes overblik.

Sikkert

icons8-protect-100.png

Løsningen er bygget op, så den fuldt ud efterlever krav til databeskyttelse af registrerede kandidater, stillere, m.fl. (jf. GDPR). Systemet hostes i et dokumenteret military class hosting miljø.

Dokumenteret

icons8-check-file-128.png

Assembly Voting Candidacy har registreret, valideret og præsenteret mere en 20.000 kandidater i lov- og vedtægtsbestemte valg. Systemet er fuldt dokumenteret og under løbende kontrol af uvildige revisionshuse.

Fleksibelt og let tilgængeligt kandidatopstillingssystem

Kandidatsystemet har en let betjent brugerflade, der sikrer dokumentation, bekræftelsesprocedure samt høj sikkerhed i dataudvekslingen mellem kandidat og valgansvarlig enhed. 
Et kandidatsystem sættes op efter gældende opstillingsregler, og har valgkunden som tydelig afsender.

Systemet opsættes specifikt til den enkelte valgkundes kandidatopstillingsregler. Endvidere kan systemet fungere som en samlende side for valget via sit CMS-system. Her kan man tilvælge funktioner og kundespecifikke informationssider, der styrker kandidat- og vælgeroplevelsen. 

Systemopsætning

Systemet validerer kandidater ud fra gældende krav til opstilling; medlemsstatus, CPR-adresse, antal stillere m.fl. Valideringen af kandidater (og evt. stillere) kan foregå via NemID eller andre personunikke valideringsfaktorer. 

Opstillingsret

Den enkelte kandidat får sin egen side med personligt log ind. Her kan man bl.a. se status på sit kandidatur, fx antal validerede stillere. Det er også herfra, man kan udfylde obligatoriske og frivillige kandidattekster, uploade billede m.m.

Kandidat-administrationsside

Systemet sikrer via timerfunktion, at alle deadlines overholdes, fx frist for registrering af kandidatur og sluttidspunkt for redigering af kandidattekster, herunder løbende notifikationer til kandidater og administratorer. 

Processen

Kandidatsystemet lever op til alle krav om registrering, opbevaring og irreversibel sletning af personfølsomme data jf. GDPR. Data anvendes udelukkende til validering af opstillingsret, og videreformidles ikke til 3. part. Kandidatmodulet indeholder en samtykkeerklæring om databrug ifm. registrering af kandidatur/stiller for kandidat. 

Persondata

Kandidatsystemet er tilgængeligt for alle vælgergrupper, og der er tilknyttet mail og telefonsupport til valgløsningen. 

Tilgængelighed

Ring til os eller send en mail og hør mere om systemet og hvordan vi kan hjælpe dig.  

End-2-End kandidatløsning

 

Assembly Candidacy er en samlet løsning, der sikrer dokumenteret efterlevelse af alle vedtægtsbestemte opstillingskrav.

Assembly Voting udarbejder en detaljeret specifikation for hvert kandidatsystem med tilhørende fase- og aktivitetsplan. Assembly Voting udarbejder (eller bistår udarbejdelsen af) alle de enkelte elementer i kandidatsystemet; valideringsdata, systemopsætning og kandidatinformation. Der gennemføres altid en samlet test forud for åbning af et kandidatsystem.

 

Assembly Candidacy er let at gå til for kandidater, stillere, valgansvarlige og eksterne uvildige revisionshuse.

Konfigurationsmuligheder

icons8-user-account-50.png

Typer af kandidatopstillinger

 • Individuel kandidatopstilling

 • Listebaseret kandidatopstilling

 • Regions- og kredsopstillinger

icons8-validation-50.png

Kandidatvalidering

 Fleksible valideringsparametre, fx

 • NemID

 • Opstillingskoder

 • Kreds- og regionstilhør

 • Stillere

icons8-sign-up-50.png

Opsætningsmuligheder

 • Mere end 300 forskellige opsætningsmuligheder

 • Redigeringsregler; anslag, lukketidspunkt, m.m.

 • Timer til åbning af kandidatprofiler

 • Invitationsfunktion til stillere

 • Registrering og validering af stillere

 • Billede- og videopræsentationer

 • Deling af kandidatprofiler på sociale medier

Kan bruges med
øvrige systemer

Assembly Candidacy kan nemt bruges sammen med vores øvrige valgsystemer til registrering af kandidater forud for et møde med Assembly Conference Voting eller et valg med Assembly Voting X

icons8-cell-phone-128.png

Opstillingsmedier

 • PC og computere

 • Tablets

 • Smartphones

 • Papir-baseret nominering

icons8-phone-100.png

Hotline service

 • Telefon og mail (08:00 - 20:00)