Elektronisk valgproces fra start til slut

Med 38 opstillede kandidater og 566 stillere arbejdede GL's nye automatiske system til kandidat- og stillerregistrering for fuld tryk, da gymnasielærerne i efteråret 2013 valgte ny hovedbestyrelse. GL's medlemmer, der for første gang stemte elektronisk til hovedbestyrelsesvalget, kvitterede med en høj valgdeltagelse på 54%.  

Den første gang med elektronisk valg til hovedbestyrelsen er gået over forventning. Det bliver ikke sidste gang, at vi giver kandidaterne mulighed for at stille op elektronisk.”

- Endre Szöcs – Direktør i GL

 

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) afholdt for første gang deres overenskomstafstemning elektronisk i 2013, og valgte senere samme år at sætte strøm til deres hovedbestyrelsesvalg. Kandidaterne meldte deres kandidatur ved at oprette en profil i et elektronisk kandidatsystem, og de stemmeberettigede lærere satte deres kryds elektronisk.

Kandidaterne klarede det hele selv

GL's medarbejdere havde en ny ”to-do” liste, da valgkampen til hovedbestyrelsen blev skudt i gang. Ved tidligere valg modtog GL informationen om mulige kandidater og validerede manuelt deres opstillingsberettigelse. Også alle listernes stillere blev valideret manuelt, og til sidst lavede man en præsentation af de forskellige listers kandidater og deres stillere. Med hundredevis af stillere er det ikke nogen lille opgave.

Ved Hovedbestyrelsesvalget i 2013 slap medarbejderne for disse opgaver. GL prøvede for første gang et system, hvor kandidaterne melder sig over internettet. Systemet tjekker automatisk, om personen har ret til at stille op, og kandidaten får efterfølgende mulighed for at præsentere sig selv. Listeførerne får ligeledes adgang til systemet og inviterer selv folk til at være stillere for listen. Systemet tjekker også automatisk, om stillerne er berettigede til at agere som stiller.

Udover at skabe en smidigere proces for GL’s ansatte, giver systemet kandidaterne en hurtig valideringsproces, og de får samtidigt frie hænder til løbende at udfylde og tilpasse præsentationen af deres kandidatur – en præsentation som mange vælgere tager udgangspunkt i, når de sætter deres kryds til valget.

Både kandidaterne og de valgansvarlige i GL er glade for den nye metode. Kandidaterne får et værktøj, hvor de løbende kan følge og udvikle deres kandidatur, og de valgansvarlige bliver sparret det administrative arbejde i den manuelle registrering, validering og præsentation af kandidaterne.

Høj stemmeprocent

Oven i digitaliseringen af kandidaternes deltagelse, deltog alle der stemte elektronisk over internettet. Og rigtig mange valgte at deltage. En opbakning som den nye formand i GL's hovedbestyrelse er tilfreds med:

Især glæder det mig, at stemmeprocenten har været så høj; 54% er højt ved et bestyrelsesvalg i en fagforening.”

 - Annette Nordstrøm Hansen, formand for Hovedbestyrelsen i GL

Med ansvaret for den tekniske afvikling af adskillige bestyrelsesvalg i forskellige fagforeninger, giver direktør i Assembly Voting, Mikkel Leffers Svendstrup, Annette ret:

It's not every day that one sees voter turnout in a trade union exceeding 50 percent. 
– Mikkel Leffers Svendstrup, direktør i Assembly Voting

De mange deltagende medlemmer har givet hovedbestyrelsen mandat i to år.

Fakta

GLs hovedbestyrelse leder GLs arbejde.
Hovedbestyrelsen har 13 medlemmer valgt af og blandt GLs medlemmer. 


Kandidater til hovedbestyrelsen opretter lister. 

Hver liste skal have mindst 25 vælgere. 

Du kan kun bede om én kandidatliste, og kandidater kan kun stille op på én liste.

Når antallet af hovedkvarterer fordeles på lister, tildeles pladserne på de enkelte lister til kandidaterne. 

54% stemte.