Danmarks første digitale beboerdemokrati er en succes

Beboerne i Brohuset deltog som aldrig før, da de som de første i Danmarks historie fik mulighed for at deltage digitalt til deres afdelingsmøde. Ideerne og løsningerne til, hvordan Brohuset kunne blive et endnu bedre sted at bo, sprudlede inden mødet på deres nye digitale mødested. I modsætning til de 7-8% af beboerne, der normalt deltager og stemmer til afdelingsmøder, stemte 28% af beboerne.

Det demokratiske deltagelsesniveau i Brohuset har længe været lavt, og det vrimler ikke med kandidater, når der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen. En tendens der desværre er genkendelig i hele boligsektoren og i andre demokratiske foreninger og institutioner. Denne udfordring var motivationen, da Brohusets bestyrelse valgte at supplere afdelingsmødet med både digitalt samarbejde, dialog og afstemning.

Ved at digitalisere den demokratiske samtale fik beboerne mulighed for at deltage, når de havde tid, lyst og mulighed. I stedet for kun at kunne deltage den specifikke aften, afdelingsmødet fandt sted, havde beboerne mulighed for at deltage på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet i 2 måneder op til og efter mødet.

Gyngestativer, lysgener og åbningstider

Ugerne inden det klassiske fysiske afdelingsmøde idéudviklede beboerne i fællesskab, via samarbejdsplatformen PULS, om konkrete forslag til ting, der kunne udvikles i Brohuset. Der blev debatteret alt fra vejbump til cykeltyverier. Ud af de elleve forslag, der udsprang af det digitale samarbejde, blev tre udvalgt af bestyrelsen på det det fysiske afdelingsmøde. Disse tre forslag, bestyrelsens beretning og driftsbudgettet blev samme aften sat til valg digitalt, så alle beboere kunne være med til at beslutte Brohusets fremtid. Både beretning og budget blev godkendt, samtidigt med at nye åbningstider i ejendomskontoret, udbedring af lysgener og et nyt gyngestativ blev en realitet.

Stor tilfredshed

91% af beboerne har tilkendegivet, at de fremover ønsker at debattere og stemme digitalt. Bestyrelsesmedlem Klaus Lynghøft Nielsen uddyber, at han ser den digitale deltagelsesform som en mulighed for at skabe et bedre fællesskab i Brohuset, og, at den digitale udvikling ikke er til at stoppe. Boligforeningen 3B, som Brohuset er en del af, er også glade for udfaldet af det digitale forsøg. Direktør i 3B Peter Juul Andersen har udtalt: 

Med det positive resultat i hånden vil vi nu søge om at få forlænget forsøget i Brohuset, men vi er også positivt stemt overfor at forsøge os i andre af de 80 afdelinger under 3B.

Perspektiverne

Som loven er skruet sammen i dag, skal beboerne møde frem til afdelingsmøder for at bidrage til det lokale demokratiske arbejde. Det er ikke lovligt hverken at brevstemme eller stemme digitalt uden en dispensation fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Men med den positive evaluering Ministeriet har modtaget af forsøget i Brohuset, ser det lovende ud for en fremtidig digital demokratisk infrastruktur i det danske beboerdemokrati.

If it can happen here...

Forsøget i Brohuset er et eksempel på, hvordan nytænkning af deltagelsesformer i demokratiet kan være med til at øge samarbejde, engagement og stemmedeltagelse. Det bliver spændende at følge udviklingen af beboerdemokratiet i praksis i de enkelte foreninger og den mulige ændring af loven.

Fakta

91% af beboerne ønsker fremover at have muligheden for at debattere og stemme digitalt.

28% af beboerne valgte at stemme, da de fik mulighed for at stemme digitalt.

Stemmedeltagelsen var før digitaliseringen på 8 %  = andelen af de beboerne der mødte frem til afdelingsmøderne.

11 konstruktive forslag fremkom af det digitale samarbejde på Brohusets PULS platform.

3 forslag blev vedtaget ved den digitale afstemning.

  • Mere miljørigtige og mindre generende lys på svalegangen

  • Oprettelse af gyngestativ

  • Åbningstiderne på ejendomskontoret ændret

 

Projektet blev gennemført med dispensation fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Der arbejdes på at ændre loven, så boligforeninger fast kan indføre digitale afstemninger og dialog