De Digitale Dyrlæger

Postcyklerne bliver lettere, og dyrlægerne er glade. Den Danske Dyrlægeforening (DDD) har med succes ændret valgpraksis. Ved sidste bestyrelsesvalg udskiftede de den omstændige og omkostningsfulde brevstemme med et digitalt kryds.

Det elektroniske valgsystem har lettet vores administrative arbejde med valgene og har samtidigt gjort det lettere for mange af vores medlemmer at stemme. De synes, at det er let at bruge, samtidig med at sikkerheden er i top.”
- Laurs Møller, Teamleder i Den Danske Dyrlægeforening 

Der er mange traditioner bundet til demokratisk deltagelse i foreninger. Ændringer i de grundlæggende demokratiske spilleregler er ofte omspundet af usikkerhed om, hvordan medlemmerne tager i mod forandringen.  Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er ingen undtagelse. Som Laurs Møller teamleder i DDD pointerer, har DDD ikke tradition for at være de første til at hoppe med på nye trends, og nogle vil endda gå så langt, at definere foreningen som konservativ i sin tilgang til forandring. Det var således ikke uden forudgående overvejelser, at DDD valgte at springe ud i digitalt valg til bestyrelsen. De blev dog enige om, at dyrlægerne var klar til at flyve ind i den digitale verden.

 

Det viste sig at være en god vurdering, dyrlægerne var mere end flyveklare.

 

Medlemmer satte uden problemer deres digitale kryds, og meldte spontant tilbage, at de var meget glade for den nye mulighed. En tendens der lover godt for den fremtidige demokratiske deltagelse i DDD.

Kun ros for denne måde at stemme på. Vældigt meget godt – og nemt!”

- Uopfordret mail fra medlem.

Tilbagemeldingerne fra medlemmerne har været, at det er blevet mere overskueligt og tilgængeligt at deltage i bestyrelsesvalget. Tidligere dumpede en til tider flere centimeter tyk kuvert ind ad brevspækkerne hos medlemmerne efter den årlige generalforsamling. Alle sammen indeholdende en stak af kandidatpræsentationer, brevstemme og svarkuvert.

Digitaliseringen af valget har givet et bedre overblik over kandidaterne, og der er færre barrierer for både at beslutte sig for rette kandidat og for at stemme. Medlemmerne kan med den digitale løsning til hver en tid via deres arbejdscomputer, på telefonen, på vej hjem fra arbejde og lignende læse om de enkelte kandidater. Når de har besluttet sig, kan de, uden at skulle huske et brev og finde en postkasse, afgive deres stemme.

Katalysatoren

Den lettere tilgængelighed var også en af DDDs motivationer for at indføre digitale valg. Som Laurs Møller understreger, skal medlemmerne have mulighed for at deltage, lige meget om de er til konference i Australien eller hjemme på klinikken.

En anden vigtig grund var dog også, at afholdelsen af valg altid trak mange mandetimer i sekretariatet, og at regningen fra Post Danmark til både udsendelse af brevstemme og returkuverter er en betydelig post for DDD. Den digitale udgave, hvor stemmekortet bliver sendt via mail, hvor kandidatpræsentationerne aldrig skal printes og pakkes, og hvor returkuverten er erstattet af et klik med musen, letter både proces og faktura.

Lakmusprøven

Ud over de 11 forskellige bestyrelser der er valg til i DDD, afholder de også afstemninger om overenskomster. To af disse har allerede været afholdt digitalt og fungerede, som Laurs Møller udtrykker det, som en lakmusprøve på medlemmernes indstilling til digital deltagelse. Nu da alle former for valg DDD afholder, er gennemført digitalt med stor succes, er de klar til fremover udelukkende at stemme digitalt.

Fakta
  • Medlemmerne blev via mail inviteret til at deltage i valget til hovedbestyrelsen.

  • De medlemmers mails der blev sendt tilbage (bouncede) fik udsendt et brev.

  • Brevmuligheden var en overgangsservice og det er fremover medlemmes ansvar at DDD har den rette mailadresse.

  • Information og præsentation af kandidaterne var indbygget i valgsystemet. Så der var kun én indgang til valget.

  • Alle valg – både overenskomstvalg og bestyrelsesvalg i DDD vil fremover blive afholdt digitalt.

  • DDD har, udover valg til hovedbestyrelsen, valg til 10 andre bestyrelser i deres undersektioner.