Ny valgløsning gjorde det administrativt lettere at gennemføre et dokumenteret sikkert forbrugervalg

I 2016 gennemførte HOFOR det største digitale valg af forbrugerrepræsentanter i Danmark. Mere end 750.000 forbrugere havde mulighed for at afgive deres stemme digitalt. Som de første i Danmark benyttede HOFOR et nyudviklet og let administrerbart system til validering af kandidatur og stemmeret via NemID og automatisk adresse-opslag. 

Det kan være administrativt besværligt at gennemføre en valghandling med et stort antal vælgere. Især når de alene er kvalificeret via deres bopælsadresse. Det har tidligere krævet en del manuelt arbejde at løse opgaven med validering af kandidater, stillere og vælgere, ligesom der har været en del ventetid ifm. bekræftelse af kandidatur som følge af de manuelle processer.

Ved forbrugervalget 2016 i HOFOR blev et nyudviklet valideringssystem taget i brug, hvor NemID og fuldautomatiseret CPR-opslag direkte i CPR-registret løste opgaven helt uden manuelle processer undervejs. Det betød, at både kandidater og stillere hurtigt og sikkert kunne valideres i kandidatsystemet, med tilhørende automatiserede bekræftelses-notifikationer.

I forbindelse med valghandlingen, var det heller ikke længere nødvendigt at fremsende personlige valgkoder, men alene informere om valgets afholdelse. Via indlæste kommunekoder i valgsystemet for HOFORs dækningsområde, kan alle stemmeberettigede vælgere validere sig via NemID og et opslag i adresseregistret, og dermed få adgang til digital stemmeafgivelse.

En administrativ lettelse

Erfaringerne med løsningen har været særdeles gode. Der er et minimum af administrativt arbejde involveret i håndteringen af løsningen for den enkelte valgkunde, da ”kernen” i løsningen er indlæsning af kommunekoder fra i hhv. kandidatsystem og valgsystem.

Samtidig er løsningen let at håndtere for både kandidater og vælgere, der ikke skal afvente en manuel validering, men umiddelbart efter indtastning af deres NemID og positiv validering kan fortsætte deres kandidatopstilling eller stemmeafgivelse.

Fakta
  • HOFOR afholder forbrugervalg hvert 2. år

  • HOFOR benyttede som de første Assembly Votings nye kandidatsystem og valgløsning til forbrugervalg ved valget i 2016

  • Med 868.000 vælgere er valget i HOFOR Danmarks største digitale valghandling

Læs mere om Assembly Votings vandværksvalg her