Gæt en sammenhæng:
Telia, tablets og tillidsfolk?

Udrustet med tablets og computere drog tillidsrepræsentanter og ansatte i HK/Privat ud i landet for at give medlemmerne mulighed for at stemme. Både Telias fredagsbar og eftermiddagstrafikken foran Danish Crown fik besøg af HK repræsentanter, der gav medlemmer let adgang til at stemme for eller imod den forhandlede overenskomst.

Popcorn, informationsfoldere og muligheden for at deltage i urafstemningen til overenskomsten var sidegevinsten for HK/Privats medlemmer ved en af Telias fredagsbar-arrangementer lige før sidste urafstemning. En tredjedel af HK-medlemmerne i Telia valgte ved denne lejlighed at sætte deres kryds. Det er organiser i HK Service Hovedstaden, Esben Hjorts oplevelse, at mange af disse medlemmer ikke ville have stemt, hvis de ikke havde haft muligheden for at gøre det direkte på den tablet, Esben havde med.

Mange af HK/Privat medlemmerne, der arbejder i Telia, er yngre end det gennemsnitlige medlem, og fredagsbaren var selvfølgelig strategisk valgt. Men Telia medlemmerne var bestemt ikke de eneste, der fik mulighed for at sætte et digitalt kryds på deres arbejdsplads. Gennem 50 tillidsrepræsentanter og 5 HK medarbejdere, fik HK medlemmer i 36 virksomheder over hele landet på forskellige måder samme mulighed. Medlemmerne på Danish Crown og Novenco blev ligesom Telia mødt af smilende HK repræsentanter, i disse tilfælde på parkeringspladsen til og fra arbejde, så folk kunne nå at stemme på farten.

Både Lillian Hesteng, der var på Danish Crown og Novenco, og Esben Hjort føler, at medlemmerne tog positivt imod det nye tiltag og ud over den øgede opmærksomhed på urafstemningen om overenskomsten og den mulige øgede stemmedeltagelse på de enkelte arbejdspladser, lægger de begge stor vægt på den synlighed, deres fremmøde skabte blandt medlemmerne. Den korte snak og det ansigt, medlemmerne satte på HK/Privat i mødet omkring overenskomsten, skaber i længden en større loyalitet blandt medlemmerne.

 

Den ultimative test

Medlemmernes deltagelse i urafstemningerne betyder meget for HK/Privat, og alle tiltag, de kan iværksætte for at gøre deltagelsen mere enkel, effektiv og smidig, vil de afprøve. Som Christoffer Marckmann, faglig konsulent i HK/Privat, udtrykker det, er urafstemningen om overenskomsten blandt medlemmerne den ultimative test på, om HK/Privat har forhandlet tilfredsstillende på deres medlemmers vegne. De mobile valglister, der gjorde det muligt at stemme direkte via tablets, gav HK Privat endnu et redskab i arbejdet for at få flest medlemmer til at deltage i den demokratiske proces, og Christoffer Marckmann regner bestemt med, at de vil aktivere tillidsrepræsentanterne igen ved næste urafstemning om overenskomsten.

Seneste skud på stammen

Det har siden 2010 været muligt at stemme digitalt i HK/Privat til deres urafstemninger. De mobile valglister er seneste udvidelse af den digitale løsning, og fremgangen af medlemmer der vælger at stemme digitalt er stor. I 2010 var det 1/3, der stemte digitalt og 2/3 via brev. Ved seneste valg i 2012 var denne statistik vendt på hovedet, hvor 2/3 nu stemte digitalt.

At få medlemmerne til at stemme om deres overenskomst er generelt en udfordring i hele LO. Stemmeprocenten ved overenskomstafstemning i HK/Privat steg ikke fra 2010 til 2012, men blev fastholdt på trods af, at der ved afstemningen i 2010 blev gennemført en massiv kampagne for at få folk til at deltage. Intet i nærheden så omfattende blev gennemført i 2012, og Christoffer Marckmann er sikker på, at de digitale løsninger gør det lettere og mere tilgængeligt at deltage i afstemningen og har haft en afgørende indflydelse på, at stemmeprocenten ikke faldt i 2012. 

Fakta

Alt i alt var 50 tillidsrepræsentanter og 5 HK medarbejdere i sving med tablets og computere over hele landet, for at få medlemmerne til at stemme ved sidste overenskomstafstemning. Der er generel enighed om, at det var alle anstrengelser værd.

Besøg

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638

Følg