Assembly Conference Voting

Assembly Conference Voting er løsningen til afholdelse af digitale lov- og vedtægtsbestemte afstemninger ved generalforsamlinger, årsmøder og lign. Uanset om deltagerne befinder sig i samme lokale, eller om de sidder hver for sig, kan de følge med, imens dirigenten præsenterer de enkelte dagsordenpunkter, stille ændringsforslag, kommentere og deltage i de løbende afstemninger. Alt sammen i et dokumenteret sikkert og brugervenligt system for mødeansvarlige og deltagere.

Tidsvarende

Brugervenlig og fleksibel løsning til afholdelse af demokratiske ”live 

afstemninger” i foreninger og organisationer. Mulighed for at sidestille demokratiske deltagelsesmuligheder for fysisk fremmødte og ”hjemmesiddende”. 

Sikkert

Valgløsningen er bygger på krypteret kommunikation og sikrer fuld adskillelse af VælgerID og stemmeafgivelse i resultatopgørelsen. Assembly Conference Voting hostes i et dokumenteret sikkert 

hosting miljø.

Dokumenteret

Løsningen bygger på sikkerhedsprotokoller fra Assembly Votes. Assembly Conference Voting er fuldt dokumenteret og under løbende kontrol af uvildige revisionshuse.

Læs folder om Assembly Conference Voting 

Klik på PDF-ikonet for at hente folderen

Få en demo af Assembly Conference Voting

Ønsker du at høre mere eller få præsenteret en demo af løsningen, kan du kontakte Assembly Voting Salg på +45 2616 9638 eller skrive en mail til salg@aion.dk

Fleksibelt og let betjent system

Assembly Conference Voting understøtter alle gængse typer af afstemninger i lov- og vedtægtsregulerede forsamlinger. Det er samtidig let at betjene for både dirigent og mødedeltagere.

Med Assembly Conference Voting leveres et hurtigt, sikkert og fuldt dokumenteret valgresultat. 

Løsningen er bygget op omkring:

 • Fleksibel opsætning af mødematerialer, fx dagsorden og afstemninger. Materialer og afstemninger kan forprogrammeres og/eller oprettes undervejs, fx ved ændringsforslag.

 • Valideret deltageradgang. Forud for mødet modtager deltagerne et valgkode beskyttet link til Assembly Conference Voting. Kun validerede deltagere kan deltage i mødet og under afstemningerne.

 • Let betjent brugerflade. Dirigenten vælger fra Assembly Conference Voting hvilke materialer og afstemninger der skal vises på deltagernes enheder. Ved igangsætning af fx en afstemning fremkommer automatisk en digital stemmeseddel på deltagernes enheder.

 

 • 2 vejs-kommunikation. Deltagerne kan fx stille ændringsforslag, kommentere på fremsatte forslag og registreres i talerække.

 • Hurtigt valgresultat. Valgresultatet opgøres umiddelbart efter lukning for en stemmeafgivelse og kan præsenteres for forsamlingen i integreret resultatpræsentationsmodul og på deltagernes enheder.

 • Anonym eller åben stemmeafgivelse. Systemet kan sættes op, så valghandlingen enten foregår fuldt anonymt eller med åben stemmeafgivelse ved fx delegeret-valg.

 • Valgdokumentation. Automatisk genereret valgbog med log af systemaktiviteter.

Assembly Voting Konferenceafstemning er under løbende kontrol fra internationale revisionshuse.

En komplet løsning

Assembly Conference Voting leveres som en komplet løsning med opsætning af konferencesystem, tilskrivning af deltagere med valgkode, mulighed for ændringer af materialepræsentation og afstemninger under mødet, samt automatisk resultatopgørelse og dokumentation efter hver afstemning.

 

Løsningen er bygget op, så det indeholder både et præsentationsmodul, hvor dagsordenpunkter, afstemningstemaer, m.m. præsenteres på storskærm og deltagernes lokale enheder, samt et afstemningsmodul der alene aktiveres på deltagernes lokale enheder. På deltagernes enheder er ligeledes adgang til et dialogmodul, til kommunikation mellem deltagerne og dirigenten. 

 

Assembly Conference Voting kan erhverves som en selvbetjeningsløsning eller med en teknisk ansvarlig valgkonsulent fra Assembly Voting.

Cases

SE

Assembly Conference Voting anvendes til SydEnergis (SE) Repræsentantskabsmøder. Repræsentantskabet udgør den øverste besluttende myndighed i SE, og har derfor stor indflydelse på virksomhedens udvikling.

 

På repræsentantskabsmøderne deltager en valgkonsulent fra Assembly Voting, der har forberedt systemet til allerede anmeldte afstemninger, ligesom valgkonsulenten hurtigt og sikkert kan sætte en ny afstemning op, fx ved ændringsforslag.

 

Assembly Conference Voting anvendes i flere større Energiselskaber, Pensionsselskaber, NGO, m.m.

JØP

JØP afholder deres årlige generalforsamling med Assembly Conference Voting. Forud for det fysiske møde kan man via Assembly Voting tilmelde sig generalforsamlingen, samt delegere en fuldmagt til en af de øvrige deltagere.

 

Stemmeterminalerne forprogrammeres til mødet, så de præcis har den korrekte stemmevægt til den enkelte deltager. Selve stemmeafgivelsen foregår med vores stemmeterminaler, der registrerer og indregner stemmevægt for den enkelte deltager i det samlede aggregerede valgresultat.

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti afholder deres årlige Landsråd med Assembly Conference Voting. På selve dagen har alle mulighed for at følge med og aktivt deltage i programmet inklusive taler, politiske drøftelser samt løbende afstemninger om vedtægtsændringer, personvalg, m.m.

Med Assembly Conference Voting får partiet og medlemmerne optimal fleksibilitet til både at deltage fysisk og digitalt, men uden at gå på kompromis med sikkerheden og brugervenligheden. 

Konfigurationer

Typer af valg

 • Kandidatvalg

 • Kandidat- og listevalg

 • Urafstemninger

 • Regions- og kredsvalg

 • Flere samtidige valg

Stemmeprincipper

 • Punktafstemninger

 • Påkrævet antal stemmer

 • Maksimalt antal stemmer

 • Stemmevægte

 • Ranking

 • Split voting

Stemmemedier

 • Pc og computere

 • Tablets

 • Smartphone

Præ-konference services

 • Tilmeldingsmodul til begivenhed

 • Kandidatregistrering og validering

 • Delegering og validering af fuldmagter

Radiostyrede konferenceafstemninger i fysiske forsamlinger

Assembly Voting tilbyder stadig vores radiostyrede konferencevalgsystem, som fungerer uafhængigt af adgang til internet. Løsningen anvendes i fysiske forsamlinger hvor deltagerne udstyres med stemmeterminaler opsat til lejligheden. Læs mere om vores sikre radiostyrede løsning til konferenceafstemninger ved at klikke på PDF-ikonet.

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638