Assembly Conference Voting

Tidsvarende

Let tilgængelig, effektiv og fleksibel løsning til afholdelse af demokratiske afstemninger i beslutningsdygtige forsamlinger.

Sikkert

Gennemtestet og driftssikker løsning, der er baseret på krypteret radiostyret kommunikation mellem stemmeenheder og optællingsenhed.

Dokumenteret

Løsningen bygger på dokumenteret sikre kommunikationsprotokoller, og er under løbende revisionskontrol ved afstemninger i internationale organisationer, foreninger, virksomheder, m.fl. 

Fleksibelt og let betjent valgsystem

Assembly Conference Voting understøtter alle gængse typer af valg i lov- og vedtægtsregulerede forsamlinger. Systemet kan let sættes op på alle typer af lokaliteter og er ikke afhængig af internetadgang. Med Assembly Conference Voting leveres et hurtigt, sikkert og fuldt dokumenteret valgresultat. Løsningen er bygget op omkring:

 • Opsætning på alle lokaliteter. Løsningen bygger på driftssikre radiostyrede enheder, og kan derfor fungere på alle lokaliteter uafhængig af internetforbindelse

 • Fleksibel opsætning af valg. De enkelte afstemninger kan forprogrammeres og/eller oprettes undervejs, fx ved ændringsforslag

 • Let betjente stemmeenheder. Valgsystemet betjenes med stemmeterminaler der uddeles til mødedeltagerne. Brugerfladen er let og intuitiv

 • Hurtigt valgresultat. Valgresultatet opgøres umiddelbart efter lukning for en stemmeafgivelse og kan præsenteres for forsamlingen i integreret resultatpræsentationsmodul

 • Anonym eller åben stemmeafgivelse. Systemet kan sættes op, så valghandlingen enten foregår fuldt anonymt eller med åben stemmeafgivelse ved fx delegeret-valg

 • Valgdokumentation. Automatisk genereret valgbog med log af systemaktiviteter

Assembly Voting Konferenceafstemning er under løbende kontrol fra internationale revisionshuse.

End-2-End valgløsning

Assembly Conference Voting leveres som en komplet løsning med stemmeenheder og optællingsenhed, samt opsætning- og resultatpræsentationsmodul. Med i løsningen er endvidere teknisk ansvarlig valgkonsulent fra Assembly Voting, der vil forestå afviklingen af de enkelte afstemninger. 

Cases

SE

Assembly Conference Voting anvendes til SydEnergis (SE) Repræsentantskabsmøder. Repræsentantskabet udgør den øverste besluttende myndighed i SE, og har derfor stor indflydelse på virksomhedens udvikling.

 

På repræsentantskabsmøderne deltager en valgkonsulent fra Assembly Voting, der har forberedt systemet til allerede anmeldte afstemninger, ligesom valgkonsulenten hurtigt og sikkert kan sætte en ny afstemning op, fx ved ændringsforslag.

 

Assembly Conference Voting anvendes i flere større Energiselskaber, Pensionsselskaber, NGO, m.m.

JØP

JØP afholder deres årlige generalforsamling med Assembly Conference Voting. Forud for det fysiske møde kan man via Assembly Voting tilmelde sig generalforsamlingen, samt delegere en fuldmagt til en af de øvrige deltagere.

 

Stemmeterminalerne forprogrammeres til mødet, så de præcis har den korrekte stemmevægt til den enkelte deltager. Selve stemmeafgivelsen foregår med vores stemmeterminaler, der registrerer og indregner stemmevægt for den enkelte deltager i det samlede aggregerede valgresultat.

Konfigurationer

Typer af valg

 • Kandidatvalg

 • Urafstemninger

 • Flere samtidige valg

Stemmeprincipper

 • Påkrævet antal stemmer

 • Maksimalt antal stemmer

 • Stemmevægte

 • Ranking

Stemmemedier

 • Assembly Voting stemmeenheder

Præ-konference services

 • Tilmeldingsmodul til begivenhed

 • Kandidatregistrering og validering

 • Delegering og validering af fuldmagter

Assembly Voting ApS

Park Allé 382

DK-2625 Vallensbæk

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638