Full Service

Assembly Voting Full Service

Med en Assembly Voting Full Service-løsning får den enkelte organisation en dokumenteret sikker og brugervenlig demokratisk valghandling. Assembly Voting varetager alle de administrative opgaver og sikrer, at gældende lov- og vedtægtsbestemte regler overholdes.

Hvad er Full Service?

Assembly Voting Full Service er en End-to-End løsning, hvor Assembly Voting forbereder, gennemfører og afrapporterer alle dele af en valghandling. Løsningen retter sig mod valgkunder, der sikkert og effektivt skal have løst en konkret valgopgave, og som samtidig ønsker at bruge et minimum af administrative ressourcer på opgaven.

 

Det kan fx være kandidatregistrering og valg til et repræsentantskabsvalg, en overenskomstafstemning eller valg til Ældrerådet i en kommune.

Assembly Voting leverer Full Service løsninger til alle større kommuner, faglige foreninger, pensions- og energiselskaber i Danmark

Med Assembly Voting Full Service designes et individuelt forløb med udgangspunkt i vores fase-struktur

1

Specifikation

Afklaring af de valgtyper, kandidatregistreringer og/eller mødekrav som systemerne skal understøtte.

2

Konfiguration

Opsætning af systemer til specifikationskravene.

3

Test

Gennemførelse af test af systemopsætningen med organisationen.

4

Træningsforløb

De lokale administratorer gennemgår et kort træningsforløb i brug af systemerne.

5

Drift

Hosting, løbende administrativ support og opdatering af systemer.

Full Service inkluderer

 • Teknisk design

 • Organisering af valghandling

 • Databehandling

 • Tilskrivning (postal og digitale valgkort)

 • Test

 • Hosting af valgsystemet

 • Kryptering

 • Hotline service kl. 8.00-20.00 (tlf. og mail)

 • Serverovervågning

 • Opgørelse af stemmeprocent

 • Resultatopgørelse og validering

 • Valgbog (dokumentation)

En komplet løsning specifikt designet til den enkelte valghandling ift. lov- og vedtægtsbestemte valgregler, vælgernes tilgængelighed, inddragelse af ekstern revision, m.m.

Besøg

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638

Følg