Folkekirken går online:
Ny biskop valgt digitalt

Det seneste bispevalg i Helsingør Stift blev gennemført som et elektronisk valg med Assembly Voting X. Systemet, der er bygget op som en digital version af det fysisk valglokale, formede således rammen omkring kampen om et af de højeste embeder inden for den danske folkekirke. 

For anden gang i Danmarkshistorien blev der afholdt digitalt valg i den danske folkekirke. Det skete da Helsingør Stift skulle vælge ny biskop i efteråret 2020. Valghandlingen blev gennemført over en periode på ca. 1 måned og blev indledt med en digital valgåbningsceremoni. Allerede en uge inde i første runde af valget havde knap halvdelen af de stemmeberettigede afgivet deres stemme elektronisk vha. NemID.

Foto: Sarah Auken, Helsingør Stift

Til valg med NemID 

Selve valghandlingen blev skudt i gang den 22. september 2020 ved, at udvalgte valgtilforordnede godkendte valgets opsætning, ligesom vi kender det fra det fysiske valglokale. Her delte de valgtilforordnede desuden krypteringsnøgler via en valgkontrol-applikation, for på den måde at sikre, at ingen har adgang til valgresultatet før valgets afslutning.

Ved at logge sig ind med NemID på sin computer, tablet eller smartphone, kunne de stemmeberettigede i Helsingør Stift få adgang til den elektroniske stemmeseddel og her sætte kryds ud for deres foretrukne kandidat til bispeembedet. Assembly Voting X sikrede vælgerne fuld anonymitet i hele valgprocessen ved bl.a. at sikre, at en afgiven stemme ikke kobles med en identificerbar person.

Vi er meget glade for den tillid, Kirkeministeriet viser os ved at dispensere for afholdelsen af det, der nu er det andet digitale valg i Folkekirken. Med den teknologi, sikkerhed og dokumentation, som vores systemer er bygget op omkring, bestræber vi os altid på at leve op til de samme høje krav til anonymitet, integritet og kontrolmuligheder som stilles til fx folketingsvalg,
- Jacob Gyldenkærne, adm. direktør i Assembly Voting

Undervejs havde de valgtilforordnede mulighed for at kontrollere stemmeafgivelsen på den såkaldte ”valgtavle”, hvor alle aktiviteter i valgsystemet registreres. Ved afslutningen af valget samledes de valtilforordnede igen for at lukke valget og opgøre resultatet. Efter første valgrunde havde en af kandidaterne, Peter Birch, opnået mere end halvdelen af de afgivne stemmer og kunne således allerede her udpeges til ny biskop i Helsingør Stift. 

 

Den samlede stemmeprocent var på 84 % i kampen om et af de højeste embeder inden for folkekirken. Peter Birch afløser Lise-Lotte Rebel, som har siddet siden 1995.

Fakta

Bispevalget bliver udskrevet af Kirkeministeriet og i dette tilfælde er der givet dispensation direkte fra Kirkeministeriet til afholdelsen af et elektronisk valg. 

Valget af ny biskop sker kun, når et bispeembede bliver ledigt, eksempelvis hvis biskoppen bliver pensioneret.

Stemmeberettigede er præster og øvrige menighedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift.

Den elektroniske stemmeseddel fremsendes til alle stemmeberettigedes e-boks, som herefter kan stemme vha. NemID. 

 

Assembly Voting stod også for afholdelsen af det første elektroniske bispevalg i Danmark i Lolland Falster Stift i 2017.

Besøg

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638

Følg