Full Service

Til organisationer der har behov for den fulde pakke, hvor Assembly Voting gennemfører alle administrative processer i forberedelsen, gennemførelsen og resultatopgørelsen af en valghandling. Fx et repræsentantskabsvalg, en overenskomstafstemning eller et ældrerådsvalg.

Til organisationer der har behov for adgang til systemer, der let og sikkert kan gennemføre kandidatopstillinger og valghandlinger i en medlemsforening. Systemerne konfigureres til de gældende valgregler, og kan ved kort introduktion betjenes af administratorer uden særlige IT-kundskaber. Fx partiforeninger, boligorganisationer og fagforeninger.

Selvbetjening

Til organisationer der har behov for en dokumenteret sikker og komplet digital demokratisk infrastruktur til løsning af valgopgaver for slutkunder. Det kan være inden for en sektor eller et geografisk afgrænset område. Assembly Voting har et partnerprogram med adgang til systemer, lokal hosting og træning, m.m. Fx Strålfors Finland og UK Engage.

Partnerløsning

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638