Fra starten i 2001 var Assembly Voting tænkt som et idealistisk projekt på demokratiets vegne med fokus på at udvikle tidssvarende demokratiske valgsystemer uden at gå på kompromis med demokratiets grundlæggende principper om stemmehemmelighed, anonymitet, transparens, resultatefterprøvelse, etc.

 

Disse grundlæggende visioner har gennem alle årene defineret Assembly Voting, og været brugt som pejlemærke i alle vores løbende udviklingsaktiviteter. Herunder vores samarbejde med førende internationale forskningsinstitutioner i e-valg.

 

Vi er især optaget af at kunne bevise og dokumentere hele valgprocessen fra start til slut, og arbejder med avancerede krypteringsteknologier og dokumentationsprocesser for at kunne sikre End-to-End verifiable valghandlinger. I vores optik er ingen valg for små eller for uvigtige til at blive løst med et dokumenteret sikkert valgsystem.

 

Gennem årene har vores produktportefølje udviklet sig fra primært at indeholde sikre internetbaserede valgsystemer med få funktioner, til en lang række nye demokratiprodukter, der dækker alle typer af lov- og vedtægtskrav til valghandlinger.

 

Især vores samarbejde med udenlandske partnere, der anvender Assembly Voting til lokale lov- og vedtægtsbestemte valg har bidraget til udviklingen af nye systemer og funktioner. Vi har bl.a. udviklet vores kandidatopstillingssystemer, så de kan sættes op til nye registrerings- og valideringsparametre tilpasset lokale forhold.

 

Gennem de senere år har vi også fokuseret på perioderne mellem valgene og på mulighederne for at inddrage borgere, brugere og medlemmer mere aktivt. Det har bl.a. resulteret i digitale mødesystemer til generalforsamlinger, høringer, borgerforslag, vejledende afstemninger, m.m.

 

Samlet set udgør Assembly Voting en samlet demokratisk infrastruktur, der til stadighed udvikler sig i takt med nye krav og muligheder i den digitale verden.

Historien

Produkthistorie 

 • Valgsystem (2001)

 • Valgsystem med dobbeltkryptering (2007)

 • Fremmødevalgsystem, v. 1 (2009)

 • Internetbaseret valglistesystem (2009)

 • Mødesystem (2010)

 • Fremmødevalgsystem, v. 2 (2011)

 • Kandidatsystem (2012)

 • Mødesystem m. delefunktion (2013)

 • Valgsystem med voterverification (2014)

 • Kandidatsystem med automatisk validering (2014)

 • Konferencevalgsystem (2014)

 • Selvbetjeningsversion af valgsystem (2015)

 • Supportsystem til anonym distribution af valgkoder (2015)

 • TR-system (2016)

 • End-to-End verifiable valgsystem (2018)

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638