Assembly Meeting

 

Assembly Meeting er udviklet til at få flere til at deltage i det lokale demokrati. Fx generalforsamlinger, afdelingsmøder, høringer eller borgerforslag. Assembly Meeting er dokumenteret sikkert, og kan let sættes op til langt de fleste lov- og vedtægtsbestemte krav. Det kræver ingen særlige IT-kompetencer at betjene systemet. Erfaringerne har vist at løsningen øger deltagelsen markant i det lokale demokrati i boligafdelingen, sportsklubben, lokalrådet, skolebestyrelsen m.fl.

Tidsvarende

Besparende, effektive og meget let tilgængelige lokaldemokratiske møder, baseret på hverdagsteknologier der styrker valgdeltagelsen.

Sikkert

Driftssikkert system der bygger på NemID til validering af deltagelsesret. Anonym stemmeafgivelse og anonymisering af indlæg ved arkivering i overensstemmelse med GDPR.

Dokumenteret

Dokumenteret sikkert lokaldemokratisk deltagelsessystem under løbende kontrol af uvildige revisionshuse.

En løsning - mange muligheder

Nem Generalforsamling

Brugervenlig løsning til afholdelse af generalforsamlinger i foreninger og boligafdelinger. Systemet kan let tilpasses alle gængse vedtægtskrav, og udgør A-Z løsning for den lokale generalforsamling. Løsningen indeholder bl.a.:

 • Forslagsstillelse

 • NemID

 • Afstemning

 • Kandidatopstilling

 • Notifikationer

 • Arkivfunktion

Erfaringerne viser, at løsningen bidrager til flere forslag, mere debat, flere fremmødte på fysiske møder og langt højere stemmeprocent. Samtidig har løsningen kunnet betjenes af lokale ”fritidsdemokrater” uden særlige IT-kompetencer.

Et fleksibelt mødesystem til det lov- og vedtægtsbestemte lokaldemokrati

Assembly Meeting udgør en samlet lokaldemokratisk infrastruktur. Løsningen kan via en meget let betjent back-end, sættes op til langt de fleste lov- og vedtægtsbestemte krav. Endvidere kan systemet sættes op en række lokaldemokratiske aktiviteter, bl.a. Borgerforslag og Høringer. Assembly Meeting betjenes let af lokale administratorer uden at gå på kompromis med sikkerheden. Løsningen bygger er bl.a. bygget op omkring:

 • Opsætning. Systemet sættes let op til den enkelte lokaldemokratiske aktivitet. Alle funktioner er synlige i systemet, og aktiveres enkeltvis med et klik, samt fastsættelse af åbnings- og lukketidspunkt. Der tilbydes instruktionsvideoer, manualer og hotline support

 • Deltagelsesret. Kun brugere med deltagelsesret kan deltage. NemID kan suppleres med automatiseret opslag i CPR-registret når bopælsadresse er adgangsgivende. Ved validering via mobilnummer fremsendes adgangskode via SMS 

 • Deltagerprofil. I forbindelse med validering af deltagelsesret laves en brugerprofil til fremtidig log ind

 • Vælgeranonymitet. Systemet sikrer adskillelse af stemme og vælgerID i forbindelse med stemmeafgivelse og resultatopgørelse. Samme anonymitet er gældende når systemet anvendes til støtte af lokale borgerforslag

 • Tilgængelighed. Systemet er tilgængeligt for alle, og det er således muligt at fastholde fysiske møde, papirvalg, m.m. i afholdelsen af fx en generalforsamling

 • Arkivering. Systemet arkiverer kronologisk de enkelte møder. I forbindelse med arkivering anonymiseres de enkelte indlæg i overensstemmelse med GDPR

Valgapplikation, servere, hosting-miljø og dataprocedurer er under løbende kontrol af førende internationale revisionshuse.

Høj sikkerhed og stor brugervenlighed

Assembly Meeting er dansk udviklet til det danske lokal- og foreningsdemokrati. Udgangspunktet har været at udvikle et sikkert og meget brugervenligt system, hvor det er let for brugerne at deltage, samtidig med at man kan være sikker på, at det kun er deltagelsesberettigede brugere der har mulighed for at deltage.

 

Samtidig leverer systemet fuld dokumentation for mødeafholdelse til ekstern revision, og vil kunne genskabe slettede brugerindlæg ifm. indsigelser og klagesager.

 

Læs mere på Nemgeneralforsamling.dk

Cases

Borgerforslag i Esbjerg Kommune

Assembly Meetings Borgerforslag anvendes i Esbjerg Kommuner, der er landets 5. største kommune med mere end 116.000 borgere.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at alle borgere i kommunen der er fyldt 15 år, skal have mulighed for at fremsætte og støtte lokale borgerforslag.

 

Assembly Meetings er sat op, så den automatisk validerer om man har ret til at deltage via NemID og opslag i CPR adresseregistret.

 

Opnår et forslag mere end 2000 støtter vil kommunalbestyrelsen behandle forslaget. Løsningen arkiverer automatisk de stillede forslag.

Læs mere om lokaldemokrati 2.0 her

Generalforsamling i

Boldklubben Skjold

Boldklubben Skjold er landets største fodboldklub. Siden 2016 har klubben arbejdet målrettet med at digitalisere de årlige generalforsamlinger, for at få flere til at deltage i medlemsdemokratiet.

 

Boldklubben Skjold har benyttet Assembly Meetings, og opnået markant fremgang i antallet af kandidater, forslag og stemmeprocent.

 

Læs mere her

Lokale afdelingsmøder i fsb

Boligselskabet fsb var sammen med Assembly Voting med til at afholde de første digitale afdelingsmøder i den almene boligsektor.

 

De første digitale afdelingsmøder blev afholdt med dispensation fra Boligministeriet, da lovgivningen på daværende tidspunkt udelukkende tillod fysisk fremmøde.

 

Med flere beboerforslag, højere stemmeprocent og flere fremmødte til de fysiske afdelingsmøder, bidrog resultaterne af de igangsatte forsøg til at få lovgivningen ændret.

 

Assembly Meetings anvendes fortsat til alle digitale afdelingsmøder i fsb.

 

Læs mere her

Konfigurationer

Anvendelsesmuligheder

 • Generalforsamlinger i foreninger

 • Afdelingsmøder i boligafdelinger

 • Borgerforslag i kommuner

 • Høringer i kommuner

 • Lokalrådsmøder

 • Og lign.

Deltagelsesmedier

 • Pc og computere

 • Tablets

 • Smartphones

Hotline service

 • Telefon og mail (kl. 08:00 - 20:00)

Funktioner

 • Deltagervalidering med NemID

 • Brugerprofiler; Admin, bestyrelse, drift og dirigent

 • Forslagsstillelse m. debatfunktion

 • Ændringsforslag m. debatfunktion

 • Kandidatregistrering og præsentation

 • Afstemningssystem med mulighed for papirstemmer

 • Timerfunktion der åbner og lukker de enkelte funktioner

 • Aktivitets-notifikationer

 • Kronologisk arkivering

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638