Digitale løsninger til lov- og vedtægtsbestemte valg

OK-afstemning, formandsvalg, repræsentantskabsvalg, ældrerådsvalg og lign.

Med Assembly Voting X kan du gennemføre sikre og pålidelige nationale, lokale og private valg.

Valgsystemet er bygget op som en digital version af det fysiske valglokale, så vælgerne, de digitale valgtilforordnede og uvildige parter kan kontrollere alle dele af valghandlingen. En valghandling med Assembly Voting X afvikles typisk over nogle dage eller uger.

Leverandør til det danske folkestyre

Se videoen om Assembly Voting X og lær mere om valgsystemet
Det digitale valglokale
Vi leverer skræddersyede løsninger til en lang række virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i hele Europa. 

Besøg

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638

Følg