Assembly Voting til "Demokratidagen 2012" i Stockholm

Sveriges Kommuner og Landsting afholder onsdag d. 18. april 2012 ”Demokratidagen”. 400 deltagere, der bl.a. inkluderer repræsentanter fra Sveriges regering og EU Kommissionen, sætter fokus på demokratiets aktuelle tilstand og udviklingsmuligheder.

”Demokratin behöver vindes varje dag”

Et helt centralt tema på konferencen er, at demokratiet skal udvikle sig, så det forbliver svaret på de udfordringer, det moderne samfund møder. Det betyder, at demokratiet i praksis skal finde nye former og udtryk, der passer til den livsstil og de interesser, der kendetegner samfundet.

Mange svenske kommuner har de seneste år arbejdet med at inddrage borgerne i det lokalpolitiske arbejde på nye måder. Både i forberedelsen af lokalpolitiske forslag og i forhold til at lade borgerne have en mere aktiv rolle udførelsen af ”projekter” i og for lokalsamfundet. En udvikling der på mange måder gør op med New Public Management og forestillingen om, at man gennem centralisering og standardisering kan optimere lokalpolitiske løsninger.

Det handler om at få adgang til borgernes MANGE uudnyttede ressourcer i udviklingen af det lokale samfund. Den øgede borgerdeltagelse skal skabe højere kvalitet og tilfredshed med de lokalpolitiske løsninger.

Assembly Voting deltager i konferencen med PULS og Demokratiservice, der kan bringe de svenske kommune endnu videre i arbejdet for at gøre demokratiet til et aktiv for lokalsamfundet ”varje dag”.

1 visning