Stor vælgertilslutning til elektronisk stemmeafgivelse

Mere end halvdelen af de vælgere der stemte, ved dette års overenskomstafstemninger, gjorde det elektronisk. Det er en historisk høj andel, og et klart signal om at vælgerne har stor tillid til elektroniske valghandlinger.

Ved dette års overenskomstafstemninger har 450.000 lønmodtagere kunnet stemme elektronisk via Assembly Votings valgsystemer. Hvor andelen af elektroniske stemmer typisk har ligget på under 25 % ved tidligere overenskomstafstemninger, er andelen i år tæt ved eller over 50 % hos mange forbund. Elektroniske valghandlinger er derved blevet en fuldt ud integreret del af medlemsdemokratiet i de danske faglige foreninger og forbund.

Tabellen viser hvor stor en elektronisk stemmeandel, der var ved årets overenskomstafstemninger, samt hvor mange vælgere de enkelte faglige foreninger og forbund repræsenterer.

* I alle foreninger og forbund har det været muligt at stemme elektronisk eller postalt, dog har Malerforbundet haft såkaldt rekvireringspraksis for postale stemmesedler.

Alle større faglige foreninger og forbund benytter sig i dag af elektronisk stemmeafgivelse ved medlemsvalg. Assembly Voting leverer elektroniske valgsystemer til hovedparten af disse.

Adm. Dir. Jacob Gyldenkærne siger:

”Det er vigtigt og helt naturligt at hverdagsteknologien inddrages i demokratiet. Hvis vi vil have folk til at deltage i demokratiet, må vi tage udgangspunkt i de medier, vi omgiver os med”.

Vælgernes høje tillid til elektroniske valghandlinger i Danmark er resultatet af en mangeårig målrettet indsats.

”Vi har lært meget af de udenlandske erfaringer med elektroniske valg. Vælgernes tillid kræver langt mere end et teknisk sikkert valgsystem. Vi har fra begyndelse gået med livrem og seler, og ikke gået på kompromis med demokratiets grundlæggende principper om anonymitet og folkelig kontrol”, siger Adm. Dir. Jacob Gyldenkærne.

0 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Besøg

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638

Følg