Københavns seniorer går forrest med elektronisk valg

I Københavns Kommune får alle seniorer (60+) mulighed for at stemme elektronisk til efterårets Ældrerådsvalg.

Klaus Levinsen, lektor ved Statskundskab på Syddansk Universitet, forudser til Kristeligt Dagblad at erfaringer fra Ældrerådsvalget i Københavns Kommune kan bruges fremadrettet i forhold til elektroniske afstemninger ved kommende kommunal- og folketingsvalg. I Københavns Kommune benytter 83 pct. nettet til at søge om pension. Derfor håber Kommunen, at Ældrerådsvalget kan bidrage til at nuancere debatten om de stakkels ældre har det svært med ny teknologi.

Det elektroniske valgsystem er en del af Københavns Kommunes samlede ”Valgservice” løsning fra Assembly Voting. Udover et selvbetjenings valgsystem indeholder løsningen også et kandidatpræsentationsmodul, hvor alle kandidater til Ældrerådsvalget har mulighed for at blive præsenteret online med tekst og foto.

Valget er organiseret som et såkaldt Hybridvalg, hvor det er op til den enkelte vælger, om der skal stemmes elektronisk eller postalt.

1 visning