Danmarks første digitale afdelingsmøde afsluttet

Fredag den 21. september kl. 21:00 sluttede Danmarks første digitale afdelingsmøde, der er blevet afholdt, i Brohuset på Amager, i en almennyttig boligafdeling (3B og KAB).

Beboerne i Brohuset har op til mødet haft mulighed for at komme med forslag via brohusets PULS, der er leveret af Assembly Voting. I alt var der kommet 11 forslag ind via PULS op til afdelingsmødet. De 11 forslag blev behandlet på det fysiske afdelingsmøde, og herefter blev 5 forslag sendt til afstemning blandt alle brohusets beboere. Assembly Voting leverede en hybridvalgløsning til afstemningen.

Stemmeprocenten fordelt på lejemål var 28 pct. Det digitale afdelingsmøde er en del af ”Projekt Digitalt beboerdemokrati”, som har fået dispensation fra Ministeriet for By, bolig og landdistrikter, da den nuværende lovgivning ikke tillader elektronisk afstemning.

Det er forhåbningen, at dette projekt kan føre til en ny lovgivning, der giver mulighed for at tilbyde digitale afdelingsmøder i alle landets almene boligafdelinger. Forsøget har i hvert fald vist, at det er muligt at hæve den aktive deltagelse både før og under afstemningen.

Brohuset fortsætter med at bruge PULS til debat og dialog mellem beboere, afdelingsbestyrelse og ejendomskontor

5 visninger