Assembly Voting passerer 10 mio. vælgere


Med afholdelse af forårets mange OK-valg på det private arbejdsmarked har Assembly Voting

passeret en milepæl i antallet af vælgere: 10 mio. vælgere har nu været igennem vores valgsystemer.

De senere år er antallet af digitale vælgere steget markant, og alene i 2013 var der mere end 2 mio. vælgere igennem valgsystemerne. De digitale vælgere stemmer bl.a. ved overenskomstafstemninger og repræsentantskabsvalg i faglige organisationer, ældrerådsvalg og integrationsrådsvalg i kommuner, valg af forbrugerrepræsentanter i energi- og forsyningsselskaber, m.fl.

Samtidige med den høje vækst i digitale vælgere benytter stadig flere kommuner og organisationer sig af digitale løsninger til kandidatrekruttering og validering. Det betyder, at kandidater (og stillere) registrerer sig gennem kandidatmoduler for at opnå kandidatur til lokale tillidsposter. I 2013 registrerede og validerede vi mere end 5.000 kandidater til blandt andet Ældrerådsvalg, Repræsentantskabsvalg og valg af forbrugerrepræsentanter.

Dermed kan man roligt sige, at e-valg er blevet en integreret del af den demokratiske kultur i Danmark.

1 visning