Assembly Voting på Folkemødet 2014

Fremtidens beboerdemokrati er vores Folkemøde tema

Det lokale demokrati i boligforeninger regnes i internationalt perspektiv ofte for at være et af de mest vidtgående, når det gælder lejernes muligheder for at bestemme over deres boligområde. Men flere og flere beboere vælger ikke at deltage i det formelle beboerdemokrati ved afdelingsmøderne. Det har, ligesom det har været tilfældet ved fx kommunalvalg og overenskomstvalg, affødt en diskussion af mulighederne for at styrke den deltagelsen i det lokale beboerdemokrati.

Med dispensation fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har Assembly Voting i samarbejde med Boligforeningerne fsb og 3B udfordret det traditionelle lovregulerede afdelingsmøde i en række lokale boligafdelinger. Nedfældede forslag på omdelt papir, og afstemning udelukkende blandt de fremmødte til det fysiske afdelingsmøde, er blevet suppleret med Assembly Voting mødemodul og valgsystem for at række ud efter den stadig større gruppe af digitale beboere i boligafdelingerne. Løsningerne har været baseret på høj sikkerhed, dokumentation og med fastholdelse af ”papirforslag og -stemmer” til de beboere, der ikke er trygge ved de digitale muligheder.

Resultatet af de digitale afdelingsmøder har været overvældende. Antallet af beboerforslag er typisk mangedoblet, ligesom valgdeltagelsen som minimum er fordoblet og i enkelte tilfælde firdoblet. Samtidig har opfølgende beboerundersøgelser vist, at langt de fleste beboere (+90 %) er interesserede eller meget interesserede i at fortsætte med det digitale afdelingsmøde.

På Folkemødet vil vi demonstrere forsøgssystemerne, og vi vil sammen med formanden for By og Boligudvalget, Mette Reissmann, MF for Socialdemokraterne, Bestyrelsesmedlem i BL og formand i BL’s 4. Kreds Bjarne Walentin og fsb’s Udviklingschef Helle Sinding-Jensen debattere ambitionerne for beboerdemokratiet og fremtiden for det digitale beboerdemokrati.

Debatten foregår torsdag d. 12. juni 2014 kl. 15.45 i BLs Dome på Cirkuspladsen.

Læs programmet her

1 visning

Seneste blogindlæg

Se alle

Besøg

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638

Følg