”Demokrati” - verdens bedste idé


”Demokrati” er blevet kåret til verdens bedste idé af Jyllands-Postens læsere foran idéer som ”frihed” og ”kærlighed”. I Assembly Voting arbejder vi hver dag med at styrke og forny rammerne for demokratiet i praksis, og vi kan kun give læserne ret.

Demokratiet er en fantastisk og meget værdifuld idé, og selv om de fleste kan se, at det ikke fungerer problemfrit, så er det de færreste, der ønsker at være foruden. Netop det, at demokratiet hele tiden udfordres og må tilpasse sig fx nye livsstile, konjunkturer, verdensordner m.m., er måske grunden til demokratiets udbredelse og levedygtighed. Et bredt folkeligt forankret demokrati er et levende og nærværende demokrati, der hele tiden formår at skabe den arena, hvori de vigtige kampe om beslutninger på samfundets vegne udkæmpes.

Det betyder samtidig også, at demokratiet ikke kan betragtes som en selvfølgelighed eller som en statisk størrelse, hvorefter alting indretter sig. Som professor på European University Institute i Firenze, Mihail Larsen, understreger i Jyllands-Posten, er demokratiet under stigende pres i verden:

»Demokratiet er ikke noget selvfølgeligt, som man bare har. Det er noget, der skal kæmpes for og holdes ved lige. Bl.a. ved en nuanceret, kritisk offentlighed.«

Demokratiet er ikke kun under pres uden for Danmarks grænser. Selvom deltagelsen ved Folketingsvalgene generelt er meget høj, så ser situationen anderledes ud, når vi kigger på det lokale demokrati i brugerbestyrelser, råd o.l. Her er deltagelsen generelt lav og faldende.

Det er et generelt problem for den almene demokratiske dannelse, hvor man lærer spillereglerne i den demokratiske dialog og organisering. I den enkelte situation er det selvfølgelig også et problem, at grundlaget for lokale demokratiske beslutninger hviler på et stærkt begrænset input fra en lille del af de repræsenterede.

En af årsagerne til denne udvikling i det lokale danske demokrati er, at demokratiets metoder og organisering ikke i tilstrækkelig grad har formået at udviklet sig i takt med vores nye levevis. Vi skal stadig møde op i klasselokalet eller klubhuset en onsdag i oktober, selvom kalenderen er fyldt med gøremål. Og så er det i øvrigt begrænset, hvad vi hører om foreningens eller skolebestyrelsens politiske arbejde mellem disse møder.

I Assembly Voting arbejder vi for at gøre organiseringen af det lokale demokrati mere tidssvarende og tilgængeligt i en forandret hverdag med nye medier og nye fællesskaber. Det handler om at forny den demokratiske praksis, men uden at gå på kompromis med demokratiets grundlæggende spilleregler.

De hidtidige erfaringer viser, at der er meget opbakning at hente for det lokale demokrati ved at ændre den demokratiske praksis. Fx har vi i boligsektoren formået at få skabt flere formelle forslag, mere demokratisk dialog og langt højere valgdeltagelse ved at digitalisere rammen om debat og stemmeafgivelse. Set i det lys er vi fortrøstningsfulde i forhold til demokratiets fremtid og glade for, at vi hver dag har mulighed for at gøre verdens bedste idé endnu bedre.

Læs mere om kåringen her

1 visning