Opdatering til lokaldemokratiet


Der blæser nye vinde mange steder i det danske lokaldemokrati. Vi oplever en stigende interesse i kommuner, der ønsker at være ”tidligt ude” med borger- og brugerinddragelse, når der skal udvikles lokale løsninger. Det kan fx være ideer til udvikling af et lokalområde, udvikling af nye kulturtilbud eller efterspørgsel på løsninger til konkrete lokale problemer. Input fra aktive borgere betragtes i stigende grad som en vigtig ressource.

Udover digitale løsninger til kvalificeret input fra borgere, er der opmærksomhed på kommunernes rolle i at fremme deleøkonomi og brugerdrevne aktiviteter i lokalsamfundet. En bedre lokal ressourcedeling giver den enkelte borger flere økonomiske muligheder, og bidrager samtidig til at skabe stærke lokale fællesskaber.

Medborgerskab 2.0

Assembly Voting har udviklet Medborgerskab 2.0 - en række let betjente digitale værktøjer til det lokale demokrati. Med Medborgerskab 2.0 kan kommunen eller repræsentanter fra lokalsamfundet hurtigt sætte en løsning op, der løser en konkret lokaldemokratisk opgave. Det kan fx være:

Lokal ideudvikling - forslagsstillelse, co-creation og debat

Borgerhøringer - formelle borgersvar og debat ift. lokale projekter

Generalforsamlinger - forslagsstillelse, debat, kandidatopstilling og afstemninger

Fælleskabsforum - deleservice, co-creation og planlægningsmodul til brugere

Vejledende afstemninger - afstemning m. NemID validering i afgrænset lokalområde

Medborgerskab 2.0 erhverves på abonnementbasis, hvor man selv sammensætter præcis de funktioner, man ønsker skal være aktive i den enkelte ”sag”. Løsningerne anvendes allerede i en række kommuner og foreninger og kontrolleres løbende af uvildige revisionshuse.

Præsentation af muligheder i Medborgerskab 2.0

Assembly Voting leverer gerne en uforpligtende præsentation af mulighederne i Medborgerskab 2.0, ligesom vi meget gerne vil diskutere perspektiverne for digital borger- og brugerinddragelse i kommuner og lokalsamfund. Kontakt os på tlf. 2684 6644 eller skriv en mail til info@aion.dk

Alle løsningerne i Medborgerskab 2.0 er udviklet af Assembly Voting.

8 visninger