Ny stor aftale: Assembly Voting i Storbritannien


Assembly Voting har indgået en aftale med en af Englands største valgvirksomheder UK Engage om levering af digitale valgløsninger til det britiske valgmarked.

En kombination af stærke traditioner for foreningsdemokrati og en udbredt digitalisering i samfundet, har gjort Danmark til et oplagt foregangsland, når det kommer til digitale valgløsninger. Det mærker vi i Assembly Voting, hvor der er sket en stor stigning i antallet af internationale forespørgsler på vores digitale valgløsninger til det lokale og foreningsbaserede demokrati.

”Vi har de sidste 15 år udviklet og leveret digitale løsninger til det lokale og medlemsbaserede danske demokrati og det er disse løsninger og erfaringer, der nu efterspørges uden for landets grænser. Demokrati er mange ting, og digitale valgløsninger skal leve op til såvel formelle som kulturelle krav. Vi viderefører det bedste fra det demokratiske foreningsdanmark i en tilpasset form til nu britiske foreninger og lokalsamfund”, siger Jacob Gyldenkærne, administrerende direktør i Assembly Voting.

Med aftalen skal Assembly Voting levere løsninger til digitale valghandlinger, kandidatregistreringer, debat og brugerinddragelse til foreninger og lokalsamfund i England, Skotland og Irland. Det er den første større aftale Assembly Voting indgår uden for Skandinavien, og et springbræt videre ud på det voksende internationale marked for digitale valgløsninger.

”Med Assembly Voting har vi fået adgang til de bedste løsninger på markedet og til en samarbejdspartner, der har stor praktisk erfaring med digitalisering af lokal- og medlemsdemokratiet i Skandinavien. Det engelske medlemsdemokrati er gradvist ved at blive digitaliseret, og vi ser samarbejdet med Assembly Voting som en vigtig del af vores bestræbelser på at udvikle vores position som førende leverandør af valgydelser til de mange engelske lokalsamfund og foreninger", siger Managing Director John Foster fra den engelske valgvirksomhed UK Engage.

Der er blevet taget godt imod vores løsninger på det britiske marked, og de første digitale valg er allerede i gang i vores nyetablerede servermiljø i Manchester.

Om Assembly Voting

Assembly Voting var den første udbyder af elektroniske valg i Danmark, og har siden 2001 gennemført mere end 1.000 lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger med 15.000.000 vælgere. Vi er i dag markedets største leverandør af digitale valgløsninger i Skandinavien, og leverer bl.a. til foreninger, partier, kommuner, energi- og pensionsselskaber, m.m. Assembly Voting er baseret på ideen om at styrke den demokratiske deltagelse i samfunds- og foreningsliv, gennem sammentænkning af demokratiske processer og nye teknologiske muligheder for debat, brugerinddragelse og sikre valghandlinger.

assemblyvoting.dk

Om UK Engage

UK Engage er blandt de førende valgudbydere i Storbritannien, som har specialiseret sig i postale- og digitale valghandlinger for organisationer i både den private og den offentlige sektor. EK Engage forbereder og gennemfører alle typer demokratiske processer, fx bestyrelsesvalg, Rådsvalg, Valg til generalforsamlinger og folkeafstemninger.

uk-engage.org

9 visninger