4 gange så mange deltagere ved digitalt beboerdemokrati


Assembly Voting har i samarbejde med boligorganisationen fsb gennemført Danmarks første 100 % digitale afdelingsmøde i den nyoprettet boligafdeling Øselgården på Amager.

Det er Boligministeriet, der har givet dispensation til forsøget, hvor beboerne via Assembly Votings Mødesystem har kunnet fremsætte forslag, udvikle løsningsforslag med andre beboere, samt stille op som kandidat til bestyrelse og udvalg. Afdelingsmødet er afsluttet med en digital valghandling hvor beboerne har kunne stemme via Assembly Votings Valgsystem.

Forsøgsresultatet viser, at en digitalisering af hverdagsdemokratiet får flere til at deltage. Der har været langt flere beboerforslag, mere diskussion og input til forslag end man typisk ser ved traditionelle afdelingsmøder. Samtidig er stemmeprocenten på 43 % markant over de 8-10 % man typisk ser ved afdelingsmøder med fremmøde.

Forsøget byggede på Assembly Votings Beboerdemokrati 2.0, der udgør en er en samlet løsning af sikre og let betjente systemer og procedurer til håndtering af formelle digitale møder og afstemninger i boligsektoren.

Assembly Voting samarbejder for øjeblikket med en række af landets største boligorganisationer om digitalisering af beboerdemokratiet i boligafdelingerne.

11 visninger