Lokaldemokrati 2.0

Største nyhed til lokaldemokratiet siden forsamlingshuset

Assembly Voting har udviklet en brugervenlig og sikker løsning til danske kommuner, der let kan sættes op til alle de forskellige typer af lokale demokratiske aktiviteter:

✗ Borgerforslag

✗ Generalforsamlinger

✗ Lokalråd

✗ Høringer

✗ Lokale valg

Med Lokaldemokrati 2.0 får kommunen en samlet infrastruktur til det lokale demokrati, der let og sikkert kan betjenes af lokale administratorer i lokalsamfundet og foreningslivet.

Borgerforslag

Her kan du se hvorledes Lokaldemokrati 2.0 kan anvendes til borgerforslag i en kommune: Borgerforslag - Video

Digital generalforsamling

Her kan du se hvordan en digital generalforsamling let kan gennemføres for medlemmer og administratorer: Nem Generealforsamling - Video

Mere demokrati

Erfaringerne med Lokaldemokrati 2.0 viser, at løsningen får langt flere til at deltage i lokaldemokratiet. Både digitalt og ved fysiske møder. Lokaldemokrati 2.0 er således et tidssvarende og engagerende supplement til det traditionelle fremmøde.

✗ Flere forslag

✗ Mere debat

✗ Flere kandidater

✗ Større fremmøde ved fysiske møder

✗ Højere stemmeprocent

Løsningen benyttes allerede i en række foreninger og organisationer til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte generalforsamlinger, afdelingsmøder og høringer.

Software as a service

Lokaldemokrati 2.0 tilbydes som en SAAS løsning, hvor Assembly Voting sørger for drift, sikkerhedsoptimering og udvikling af nye funktioner i samarbejde med vores brugere. Det er meget let at opsætte en ”demokratisk begivenhed” for lokale administratorer, og med i aftalen følger selvfølgelig træningssessioner, brugervejledninger og support.

Sikkerhed

Løsningen er bygget op omkring Assembly Votings eksisterende systemer, der har været benyttet af mere end 20 mio. vælgere ved 2.500 lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger. Systemet lever til fulde op til gældende krav om håndtering af persondata (inkl. GDPR), og bliver løbende opdateret ift. gældende lovkrav.

Kontakt os for mere viden

Ønsker du at få en demonstration og/eller et tilbud på Lokaldemokrati 2.0, er du velkommen til at kontakte os. Du kan skrive til jacob@aion.dk eller ringe til 26846644

Læs folder om Lokaldemokrati 2.0

163 visninger