Assembly Voting X - Testpanel

Vær med til at teste Nordeuropas første digitale valglokale

Assembly Voting har gennem de sidste 3 år udviklet et digitalt valgsystem, der bygger på de samme grundlæggende demokratiske principper som vi kender det fra valglokalet ved Kommunal- og Folketingsvalg.

Det betyder bl.a. at valgtilforordnede kan kontrollere alle dele af valgprocessen – før, under og efter stemmeafgivelsen – ligesom vælgernes stemmehemmelighed og anonymitet er sikret i designet af løsningen.

Teknisk kompleksitet og økonomi har gjort at denne type valgteknologi hidtil kun har været anvendt ved enkelte parlamentsvalg. Med Assembly Voting X gør vi for første gang teknologien tilgængelige for digitale valghandlinger i foreninger og kommuner. Vi gør det for at være på forkant med en udvikling, der potentielt udgør en stadig større trussel mod valgets integritet, og dermed for at værne om den tillid til den demokratiske digitale valghandling, som vælgerne og omverdenen har berettiget krav på.

Testpersoner søges

Vi søger testpersoner der kunne tænke sig at afprøve Assembly Voting X fra et ”vælgerperspektiv”. Du vil modtage adgang til at stemme i valgsystemet, samt en lille instruktion i hvordan du kontrollerer at din stemme er korrekt registreret i valgsystemet.

Testvalget vil blive afholdt i starten af januar 2020, og det vil maksimalt tage 5-7 minutter at gennemføre. Som testperson vil du modtage et lille skema til en undersøgelse af din ”vælgeroplevelse” med valgsystemet.

Tilmeld dig her:

Skriv til Testperson@aion.dk og angiv dit fulde navn og den arbejdsplads/organisation du tilhører. Tilmeldingen skal vi senest have fredag d. 20. december 2019.

Assembly Voting forbeholder sig ret til at afvise testpersoner.

Kort om Assembly Voting X

Assembly Voting X er et fuldt ud dokumenteret og matematisk bevist End-to-End verificerbart digitalt valgsystem. Systemet bygger på anbefalinger i førende international forskning i e-valgsteknolgi og er designet til at sikre fuld transparens og revisionsmuligheder før, under og efter valghandlingen. Læs mere på https://www.assemblyvoting.dk/voting-x

80 visninger