Det digitale valglokale – Assembly Voting X

Opdateret: feb. 16

Tillid til valgproces og valgresultat er altafgørende i et demokrati, og det er uanset om det er et Folketingsvalg, en overenskomstafstemning eller et valg i den lille forening. Man skal derfor stille lige så høje krav til et digitalt valg, som man gør i det fysiske valglokale. Det er langt fra nok at anvende ukontrollerbare ”blackbox” systemer, hvis vælgerne, kandidaterne og omgivelserne i øvrigt, skal have tillid til valghandlingen og det demokratiske mandat det fører med sig.

En digital version af det fysiske valglokale

Med Assembly Voting X, har vi bygget en digital version af det fysiske valglokale. Det betyder, at alle dele af valgprocessen, fra start til slut, kan kontrolleres af vælgerne, de digitale valgtilforordnede og andre eksterne parter. Det kaldes i fagsprog et End-to-End verificerbart valgsystem og sikrer, at alle de grundlæggende principper for en demokratisk valghandling efterleves i det digitale valgsystem, heriblandt;

  • fuld transparens,

  • validering af stemmeret,

  • stemmehemmelighed,

  • anonymitet,

  • stemmeintegritet,

  • efterprøvelse af valgresultat

Første bredt tilgængelige End-to-End verificerbare valgsystem

Hidtil har denne type valgteknologi primært været benyttet ved enkelte nationale valg, da systemerne har været praktisk og økonomisk utilgængelige for de mange demokratiske valg i foreninger, kommuner og virksomheder. Med Assembly Voting X, har vi designet en løsning der er tilgængelig for ALLE typer af valg, der hidtil har været afholdt med papir eller digitale ”blackbox” valgsystemer. Vi mener, at alle har ret til et fair valg, og ønsker at tilbyde den samme høje sikkerhed til alle der deltager i demokratiske valghandlinger. Det skylder vi vælgerne og demokratiet.

Vil du vide mere?

Vi udbyder en række webinarer om demokrati på digitale medier. Se de aktuelle webinars her:

https://www.assemblyvoting.dk/tilmelding-til-seminar

Læs mere om Assembly Voting X:

Klik her: brochure for Assembly Voting X

Ønsker du at høre mere om Assembly Voting X er du desuden velkommen til at kontakte os på salg@aion.dk eller ringe på 2616 9638

Om Assembly Voting X

Assembly Voting X er bygget op omkring de samme grundlæggende demokratiske principper, som vi kender fra valglokalet, når vi for eksempel stemmer ved et Folketingsvalg. Det betyder, at alle dele af valgprocessen, fra start til slut, kan kontrolleres af valgtilforordnede og uvildige eksterne parter. Assembly Voting X fjerner behovet for ukontrollerbar tillid til systemer og enkeltpersoner.

I det digitale valglokale er stemmeboksen, papirstemmen og valgurnen erstattet med avancerede og matematisk beviste krypteringsteknologier. Derved sikrer Assembly Voting X vælgernes stemmehemmelighed og anonymitet, ligesom systemet fører bevis for, at det kun er gyldige stemmer, der indgår i valgresultatet.

Assembly Voting X er et fuldt ud dokumenteret og matematisk bevist End-to-End verficerbart valgsystem, og er det første af sin art, der gøres økonomisk og praktisk tilgængelige for den brede vifte af demokratiske valg i kommuner, foreninger og organisationer.

Læs mere her: https://www.assemblyvoting.dk/voting-x