OK20: 57,6 % deltagelse - 100 % digitalt

OK20 blev rekordernes år for det digitale medlemsdemokrati.

Med en samlet stemmeprocent på 57,6 er den netop overståede overenskomstafstemning (OK20) endnu en stor sejr for medlemsdemokratiet. Efter flere år med markant tilbagegang op igennem 90’erne og nullerne, har de seneste overenskomstafstemninger markeret en massiv opbakning til medlemsdemokratiet generelt, og til den danske aftalemodel i særdeleshed.

OK20 har overgået den historisk høje deltagelse ved OK17, og det skyldes især, at mange faglige foreninger fortsat har arbejdet med at udvikle digitale veje i kommunikationen med vælgerne, der består af mere end en halv million danske lønmodtagere.

Med digitale valgkort, digital stemmeafgivelse og mobile valglister, betjente Assembly Voting langt de fleste af dette års vælgere ved OK20. Med 100% digitalt afgivne stemmer, skriver OK20 sig samtidig ind i historien som den første rene digitale overenskomstafstemning.

Dermed beviste OK20 ikke alene at medlemsdemokratiet lever, men også at digital deltagelse er blevet en integreret og værdsat del af den demokratiske kultur i foreningerne.

Ved dette års overenskomstafstemninger har Assembly Voting betjent op imod 400.000 vælgere fra bl.a. 3F, Dansk Metal, HK Privat, Malerforbundet, Serviceforbundet, Teknisk Landsforbund og Dansk El-Forbund.

89 visninger