R&D

Sideløbende med optimering og tilpasning af vores systemer er Assembly Voting engageret i række R&D-projekter sammen. Vi samarbejder bl.a. med DemTech og andre videnstunge partnere inden for digital demokratisk infrastruktur.

Vi er generelt åbne over for nye ideer, forskning og samarbejdsmuligheder, der kan fremme de grundlæggende demokratiske principper i de teknologiske løsninger.

Udviklingen går stærkt, og der bliver løbende rejst problemstillinger, der udfordrer eksisterende valgsystemer og måder at organisere valghandlingen på. Derfor har vi i Assembly Voting valgt en meget offensiv forskningsstrategi, hvor vi er tilstede i de vigtigste internationale forskningsmiljøer inden for digitale valg. Vi deltager aktivt i forskningsaktiviteter omkring udvikling af nye valgsystemer og måder at organisere valghandlinger med elektronisk stemmeafgivelse og samarbejder bl.a. med nogle af verdens førende forskere i digitale valg valg under forskningsprogrammet DemTech på IT-Universitetet i København.

Aktuelle R&D spørgsmål

  • Autentificering af den anvendte software

  • Systemsikring mod intern manipulation

  • Systemsikring mod ekstern manipulation

  • Sikker adskillelse af vælger-ID og stemmeafgivelse

  • Uvildig kontrollerbar dokumentation af teknisk gennemførelse

  • Udvikling af mobile intuitivt let betjente brugerflader

Vælgernes tillid er vores vigtigste opgave

 

Vælgernes tillid til valghandlinger er en grundlæggende præmis for opretholdelsen af vores demokratiske samfundssystem. Uanset om der er tale om et folketingsvalg eller valg af repræsentanter til en lokal skolebestyrelse, skal valghandlingen kunne leve op til de grundlæggende principper for et legitimt demokratisk valg.

Fastholdelsen og udbygningen af vælgernes tillid ligger i at skabe maksimal åbenhed omkring systemernes opbygning og kontrolmuligheder under gennemførelse af en valghandling. Det er også vigtigt at finde løsninger på de udfordringer, som nye teknologier og adfærdsmønstre løbende skaber for digitale valgsystemer og procedurer. 

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638