Elektroniske valg skal afprøves i Danmark

16 Apr 2012

Regeringen vil ændre valgloven, så kommunerne som forsøg ved kommende valg kan lade vælgerne stemme elektronisk.

 

I Assembly Voting har vi med stor interesse læst pressemeddelelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om påbegyndelsen af det lovforberedende arbejde, der skal gå forud for de første danske forsøg med bindende nationale valghandlinger.

 

Assembly Voting har gennem de seneste år gennemført en række test af elektronisk stemmeafgivelse ved nationale valg. Senest ved Folketingsvalget i november 2011 i København, Aarhus og Frederiksberg.

 

De positive testresultater viser, at man kan fastholde en meget høj vælgertillid ved at gennemføre valget med elektronisk stemmeafgivelse så tæt på den eksisterende praksis som muligt. Dvs. lokal organiseret fremmødevalg med  stemmemaskiner der kan betjenes og kontrolleres af valgtilforordnede uden særskilte IT kundskaber.

 

Erfaringer fra udlandet har vist, at introduktionen af elektronisk stemmeafgivelse langt fra er en entydig succes. Tværtimod har man i flere lande tilbagerullet e-valg pga. manglende vælgertillid.

 

Vi ser derfor frem til den kommende proces, hvor der i et internationalt perspektiv bliver sat nye højeste krav til et dansk valgsystem, når det gælder systemsikkerhed, folkelig kontrol og tilgængelighed.

Please reload

Udvalgte nyheder

Digital platform til borgersamlinger

18 May 2020

1/3
Please reload

Seneste nyheder
Please reload

Arkiv
Please reload

Assembly Voting ApS

Park Allé 382

DK-2625 Vallensbæk

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638