Eksport af dansk digitalt foreningsdemokrati

1 Sep 2016

 

Skandinaviske vælgere i lokalsamfund og foreninger anvender i stigende grad Assembly Votings valgløsninger til udøvelse af deres demokratiske ret.

 

I Assembly Voting mærker vi en markant stigning i antallet af internationale forespørgsler på digitale valgløsninger til det lokale og foreningsbaserede demokrati. Vi leverer nu vores digitale løsninger i hele Skandinavien, og er på vej ud på det engelske og hollandske marked.

 

Især i Finland har Assembly Voting fået en stærk markedsposition gennem samarbejdet med Strålfors Finland. Det gælder både for vores valgsystemer og kandidatopstillingsmoduler, der i vid udstrækning benyttes i finske foreningsliv.

 

Kombinationen af stærke traditioner for medlemsdemokrati og en udbredt digitalisering i samfundet, har gjort Danmark til et oplagt foregangsland for digitale valgløsninger. Assembly Voting har gennem en årrække udviklet og leveret digitale løsninger til det lokale og medlemsbaserede danske demokrati, og det er disse løsninger og erfaringer, der nu efterspørges uden for landets grænser.

 

Assembly Voting benyttes bl.a. til afholdelse af overenskomstvalg og repræsentantskabsvalg faglige organisationer, valg af forbrugerrepræsentanter i Energi- og forsyningsvirksomheder, Ældrerådsvalg og integrationsrådsvalg i kommuner.

Please reload

Udvalgte nyheder

Digital platform til borgersamlinger

18 May 2020

1/3
Please reload

Seneste nyheder
Please reload

Arkiv
Please reload

Assembly Voting ApS

Park Allé 382

DK-2625 Vallensbæk

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638