Teknologier

Assembly Voting arbejder med open source teknologier for at sikre overholdelsen af krav om fuld åbenhed, datasikkerhed og høj brugervenlighed for vælgere, kandidater og valgansvarlige. Mere specifikt er kravene:

 1. Fuld åbenhed omkring systemopbygningen og mulighed for at udøve uvildig kontrol med valghandlingen.

 2. Sikkerhed for beskyttelse af persondata og anonymitet under valghandlingen.

 3. Høj brugervenlighed for at leve op til kravet om lige adgang til demokratiet.

Assembly Votings systemer og hostingmiljøer er designet til at imødekomme såvel lovkrav som førende akademiske anbefalinger indenfor e-valgsteknologier. Valgsystemet er endvidere bygget op udfra anbefalinger fra The European Council "Legal, Operational and technical standards for e-voting" og OSCE’s “Guidelines for observation of electronic voting”.

Her kan du læse mere om de teknologier vores demokratiprodukter er baseret på.

Assembly Voting X

Sikkert og fuldt dokumenteret End-to-End verificerbart digitalt valgsystem:

 • Open source software

 • Elliptic curve cryptography -- secp256k1 curve

 • Threshold cryptography based on ElGamal cryptosystem

 • Schnorr digital signatures

 • Discrete logarithm zero-knowledge proof

 • Furukawa mixing proof

 • SHA256 hash function

Assembly Voting

Systemet er et multi-tenant system bygget op omkring OSS. Trafik sikres via SSL og stemmer krypteres gennem asymmetrisk kryptering baseret på ellipitiske kurver: 

 • Open Source Software

 • Multitenant architecture

 • Autentificering via digital signatur eller kombination af op til 3 faktorer

 • Asymmetrisk kryptering af stemmerne: Elliptic Curve Encryption

 • SSL

 • Linux servers

Assembly Candidacy og Assembly Meeting

Systemerne opdateres løbende og benytter sekvensbaseret versionering. Følgende er listen over Open Source software (sprog og biblioteker) som vi gør brug af i disse systemer:

 • Ruby og Ruby on Rails

 • Bootstrap from Twitter

 • Devise

 • Carrierwave

 • RSpec, Capybara og FactoryGirl

 • ActiveAdmin

 • GLYPHICONS

 • Ligature Symbols
   

Kontakt Assembly Voting for mere information om de anvendte teknologier.

Hosting

Assembly Voting råder over servermiljøer i flere lande. Miljøerne er ISO certificeret ud fra ISO9001, ISO14001 og ISO27001. Serveropsætningerne er fuldt redundante.

Sikker hardware

 • 24 / 7 monitored Hosting Centre

 • Full server redundancy

 • Military Class hosting environment

 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Product philosophy

I Assembly Voting udvikler vi produkter og services der skal bidrage til at styrke den demokratiske deltagelse i samfunds- og foreningsliv. Vi sammentænker demokratiske processer med nye hverdagsteknologiske muligheder for debat, brugerinddragelse og sikre valghandlinger. Vores nøgleord i udviklingsaktiviteter er tilgængelighed, transparens, anonymitet og effektivitet, og vores succeskriterium er at bevare vælgernes tillid til den demokratiske proces.

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638