Assembly Votes er et dedikeret sikkert online valgsystem til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger i bl.a. foreninger, virksomheder og lokalsamfund. Systemet leveres som en "full service"-løsning med Assembly Votings valgkonsulenter eller som en selvbetjent valgløsning, hvor organisationen selv gennemfører dokumenteret sikre valghandlinger. Assembly Votes er dansk udviklet og understøtter alle gængse typer af stemmeprincipper.

Assembly Votes

Tidssvarende

Besparende, effektive og fuldt dokumenterede demokratiske valghandlinger baseret på hverdagsteknologier, der styrker valgdeltagelsen.

Sikkerhed fra start til slut

En samlet valgløsning, hvor Assembly Voting udarbejder (eller bistår udarbejdelsen af) alle de enkelte elementer i valghandlingen fra start til slut.

Læs mere her.

Dokumenteret

Fuldt dokumenteret valgapplikation, server set-up og hostingmiljø. Systemet er under løbende kontrol af uvildige revisionshuse.

Ring til os eller send en mail og hør mere om systemet og hvordan vi kan hjælpe dig.  

En komplet valgløsning

Valgsystemet er bygget op efter førende internationale principper for e-valg, så det sikres, at alle grundlæggende principper i en legal valghandling overholdes. Det gælder bl.a.

Stemmeret

Vælgeranonymitet

Uvildig resultatvalidering

Dokumentation

Tilgængelighed

Kontrol

Konfigurationsmuligheder

Stemmeadgang

 • NemID

 • Valgkode kombineret med bruger-id

 • Valgkode

Typer af valg

 • Kandidatvalg

 • Kandidat- og listevalg

 • Urafstemninger

 • Regions- og kredsvalg

 • Flere samtidige valg

Hotline service

 • Telefon og mail (kl. 08:00 - 20:00)

Stemmemedier

 • Pc og computere

 • Tablets

 • Smartphones

 • Papirstemme (ved hybridvalg)

Stemmeprincipper

 • Påkrævet antal stemmer

 • Maksimalt antal stemmer

 • Stemmevægte

 • Stemmeoverskrivning

 • Ranking

Hybridvalg

Mulighed for at supplere digital stemmeafgivelse med brevstemme
 

Vi har faste dokumenterede procedurer for håndtering af brevstemmer i valgsystemet ved både generel udsendelse af brevstemmemateriale og ved vælgerinitieret rekvirering af brevstemmer.

 

Self-service uden kompromitteret sikkerhed

Med Assembly Votes har I også muligheden for at vælge en selvbetjeningsløsning, hvor I selv sammensætter det system, I har brug for, uden at gå på kompromis med den høje sikkerhed. 

Efter en kort introduktion, kan I selv let og sikkert gennemføre valghandlingen i jeres organisation eller forening.

 

Cases

Københavns Kommune

København er Danmarks største kommune, og gennem de sidste 8 år har Assembly Voting afholdt det lovbestemte Ældrerådsvalg i kommunen.

 

Med mere end 90.000 ældre medborgere, er Ældrerådsvalget i Københavns Kommune det største digitale valg i danske kommuner.

 

Løsningen er tilpasset, så de ældre medborgere selv kan beslutte, om de vil stemme postalt eller via brevstemme.

 

Assembly Voting afholder Ældrerådsvalg i mere end 30 danske kommuner.

Liberalerna

Det svenske Riksdagsparti Liberalerna anvender Assembly Voting Selfservice løsningen til opstilling og valg af kandidater.

 

Liberalerne gennemfører årligt mere end 300 kandidatregistreringer og valg af kandidater til opstilling for partiet ved lokal-, regional-, national- og EU-valg.

 

Flere danske Folketingspartier, foreninger og kommuner anvender Assembly Voting selvbetjeningsløsning.

Svenske Ingenjörer

Assembly Voting gennemførte i foråret 2018 Fullmäktigevalet for de mere end 100.000 medlemmer i Svenske Ingenjörer.

 

Valget var det andet Assembly Voting valg for Svenske Ingenjörer, og indeholdt både kandidatopstilling med registrering, validering og præsentation, samt efterfølgende valghandling.

 

I Danmark afholder Assembly Voting hovedparten af valg i fagforeningerne, fx formandsvalg, hovedbestyrelsesvalg og overenskomstafstemninger.

UK Engage

UK Engage er blandt Englands største leverandører af valgløsninger til det britiske marked.

 

UK Engage har indgået en partneraftale med Assembly Voting, og anvender vores teknologi til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg i England.

 

Løsningerne er hostet lokalt i England og omfatter både valgsystemer og Assembly Candidacy.

 

Læs folderen om Assembly Votes

Klik på PDF-ikonet for at hente folderen og læse mere om valgsystemet.

Besøg

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638

Følg