Assembly Votes

Assembly Votes er Skandinaviens mest benyttede elektroniske valgsystem til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg i foreninger, organisationer og lokalsamfund. Valgsystemet er dansk udviklet og understøtter alle gængse typer af valg.

Tidsvarende

Besparende, effektive og fuldt dokumenterede demokratiske valghandlinger baseret på hverdagsteknologier der styrker valgdeltagelsen.

Sikkert

Valgløsningen sikrer fuld adskillelse af VælgerID og stemmeafgivelse, ligesom løsningen hostes i et dokumenteret military class hosting miljø.

Dokumenteret

Anvendt af 20 mio. vælgere ved mere end 2500 lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger. Fuldt dokumenteret og under løbende kontrol af uvildige revisionshuse.

Self-service uden kompromitteret sikkerhed

Med Assembly Votes har I også muligheden for at vælge en selvbetjeningsløsning, hvor I selv sammensætter det system, I har brug for, uden at gå på kompromis med den høje sikkerhed. 

Efter en kort introduktion, kan I selv let og sikkert gennemføre valghandlingen i jeres organisation eller forening.

 

Et dedikeret valgsystem

Valgsystemet er bygget op efter førende internationale principper for e-valg, så det sikres, at alle grundlæggende principper i en legal valghandling overholdes. Det gælder blandt andet:

 • Stemmeret. Kun vælgere med stemmeret kan deltage i valghandlingen. Stemmeadgang via fx NemID eller sikker fremsendelse af log ind koder (op til 3 verifikationsfaktorer).

 • Vælgeranonymitet. Fuld adskillelse af stemme og vælgerID ved kryptering af stemme på vælgerens enhed. Alle stemmer opbevares krypteret og uden mulighed for tilgåelse på valgserver under hele afstemningsperioden.

 • Uvildig resultatvalidering. Ved afsluttet afstemningsperiode adskilles VælgerID og stemme irreversibelt (via Mixer), ligesom stemmerne dekrypteres og valgresultatet opgøres. Der er mulighed for efterprøvelse af valgresultat.

 • Dokumentation. Automatisk genereret valgbog med log af alle systemaktiviteter til dokumentation for valgprocessen. Endvidere indgår systemdokumentation ift. applikation, server og hosting-miljø, samt procedurer for datahåndtering.

 • Tilgængelighed. Valgsystemet er tilgængelighed for alle vælgergrupper, og der er tilknyttet mail og telefonsupport til valgløsningen. 

Valgapplikation, servere, hosting-miljø og dataprocedurer er under løbende kontrol af førende internationale revisionshuse.

End-2-End valgløsning

Et Assembly Votes er en samlet valgløsning, der sikrer dokumenteret efterlevelse af alle vedtægtsbestemte krav.

For hvert valg udarbejder Assembly Voting en detaljeret valgspecifikation med tilhørende fase- og aktivitetsplan.

Assembly Voting udarbejder (eller bistår udarbejdelsen) af alle de enkelte elementer i valghandlingen; fx vælgerdata, valgkort, systemopsætning og valginformation. Der gennemføres altid en samlet test forud for åbningen af et valg.

 

Læs mere om processen for en End-2-End valgløsning her:

https://www.assemblyvoting.dk/e2e-loesninger

Hybridvalg

Man kan supplere e-valget med mulighed for papirstemmer. Assembly Voting har faste dokumenterede procedurer for håndtering af brevstemmer i valgsystemet. Både ved generel udsendelse af brevstemmemateriale og ved vælgerinitieret rekvirering af brevstemmer.

 

Assembly Votes er let at gå til for vælgere, valgansvarlige og eksterne uvildige revisionshuse.

Cases

Københavns Kommune

København er Danmarks største kommune, og gennem de sidste 8 år har Assembly Voting afholdt det lovbestemte Ældrerådsvalg i kommunen.

 

Med mere end 80.000 ældre medborgere, er Ældrerådsvalget i Københavns Kommune det største digitale valg i danske kommuner.

 

Løsningen er tilpasset, så de ældre medborgere selv kan beslutte om de vil stemme postalt eller via brevstemme.

 

Assembly Voting afholder Ældrerådsvalg i mere end 30 danske kommuner.

Liberalerna

Det svenske Riksdagsparti Liberalerna anvender Assembly Voting Selfservice løsningen til opstilling og valg af kandidater.

 

Liberalerne gennemfører årligt mere end 300 kandidatregistreringer og valg af kandidater til opstilling for partiet ved lokal-, regional-, national- og EU-valg.

 

Flere danske Folketingspartier, foreninger og kommuner anvender Assembly Voting selvbetjeningsløsning.

Svenske Ingenjörer

Assembly Voting gennemførte i foråret 2018 Fullmäktigevalet for de mere end 100.000 medlemmer i Svenske Ingenjörer.

 

Valget var det andet Assembly Voting valg for Svenske Ingenjörer, og indeholdt både kandidatopstilling med registrering, validering og præsentation, samt efterfølgende valghandling.

 

I Danmark afholder Assembly Voting hovedparten af valg i fagforeningerne, fx formandsvalg, hovedbestyrelsesvalg og Overenskomstafstemninger.

UK Engage

UK Engage er blandt Englands største leverandører af valgløsninger til det britiske marked.

 

UK Engage har indgået en partneraftale med Assembly Voting, og anvender vores teknologi til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg i England.

 

Løsninger er hostet lokalt i England og omfatter både valgsystemer og Assembly Candidacy.

Konfigurationer

Stemmeadgang

 • NemID

 • Valgkode kombineret med bruger-id

 • Valgkode

Typer af valg

 • Kandidatvalg

 • Kandidat- og listevalg

 • Urafstemninger

 • Regions- og kredsvalg

 • Flere samtidige valg

Stemmemedier

 • Pc og computere

 • Tablets

 • Smartphones

 • Papirstemme (ved hybridvalg)

Stemmeprincipper

 • Påkrævet antal stemmer

 • Maksimalt antal stemmer

 • Stemmevægte

 • Stemmeoverskrivning

 • Ranking

Hotline service

 • Telefon og mail (kl. 08:00 - 20:00)

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638