Assembly Voting X

Assembly Voting X

Integritet

Integritet og kontrolmuligheder i alle dele af valgprocessen er en grundsten i en demokratisk valghandling. Assembly Voting X sikrer fuld integritet gennem individuelle og universelle verifikationsmuligheder til bl.a. stemmeberettigede, valgtilforordnede, uafhængige revisorer, observatører, m.fl.

Sikkerhed

Systemet er bygget til at sikre anonymitet og stemmehemmelighed ”by design”. End-to-End kryptering i valgprocessen og mixing-processer ved resultatopgørelsen, sikrer vælgernes fulde anonymitet og stemmehemmelighed

gennem hele valgprocessen.

Dokumentation

Systemets komponenter bygger på matematisk beviste algoritmer og teknologier. De anvendte teknologier er endvidere tilgængelige for revision via open source-software. Derved sikres det, at alle dele i valgsystemet er fuldt dokumenteret og tilgængeligt for forskere, uafhængige revisorer og øvrige interessenter.

 • Elliptic curve cryptography -- secp256k1 curve

 • Threshold cryptography based on ElGamal cryptosystem

 • Schnorr digital signatures

 • Discrete logarithm zero-knowledge proof

 • Furukawa mixing proof

 • SHA256 hash function

End-to-End verificerbart valgsystem

Assembly Voting X er designet til at gennemføre troværdige valgafhandlinger ved at sørge for en fuldt dokumenteret, sikker og verificerbar løsning fra start til slut, og uden at gå på kompromis med en let tilgængeligt brugerfalde for administratorer, stemmeberettigede, valgtilforordnede, observatører og andre interessenter, der er involveret i valgprocessen.

 

Valgsystemet er bygget op omkring de grundlæggende demokratiske principper, som vi kender fra fx Folketingsvalget. Det betyder bl.a. at valgtilforordnede har adgang til at kontrollere at alle dele af valgprocessen foregår i overensstemmelse med valgreglerne. Krypteringsteknologierne gør det muligt at stemme hemmeligt, og at bevare anonymiteten under resultatopgørelsen, samtidig med at systemet fører bevis for at det kun er gyldige stemmer der indgår i valgresultatet.

 

Kort sagt, et valg i fuld overensstemmelse med de forventninger alle har til en demokratisk valghandling uanset om det er et valg i den lille forening eller et valg til Folketinget.

Systemintegritet i Assembly Voting X 

Systemet indeholder en række funktioner til at udføre individuelle- og universelle verifikationer af aktiviteter under valghandlingen. Bl.a.:

Stemme afgivet i valgsystem som ønsket

Individuel verifikation: Systemet indeholder en mekanisme (ballot opener APP) der kan bevise at den digitale stemme er korrekt registreret i det kryptogram der indeholder stemmen.

Stemme registreret i valgsystem som afgivet

Individuel verifikation:

en valgtavle bygget på blockchain inspireret teknologi logger uden undtagelse alle valgaktiviteter i systemet. Den stemmeberettigede kan via upload af stemmekvittering i valgtavlen kontrollere at stemmen er korrekt registreret og dermed ikke er blevet redigeret eller fjernet under forløbet i valgprocessen.

Stemme optalt som registreret

Universel verifikation: Stemmeoptællings-processen genererer bevis der dokumenterer korrektheden ved de opgjorte valgresultater. Dette betyder at valgets resultater svarer til indholdet af alle de krypterede stemmer der modtages under valgprocessen på valgtavlen.

Systemsikkerhed i Assembly Voting X

Systemet leverer sikkerhed og anonymitet, gennem design:

Digital signatur

En indbygget ”log ind procedure” baseret på digital signatur indeholder en verifikations-mekanisme der sikrer, at alle afgivne stemmer stammer fra stemmeberettigede. Yderligere bidrager den digital signatur til at sikre, at der ikke kan manipuleres med afgivne stemmer under valgprocessen.

End-to-End kryptering

En krypteringsprotokol sikrer, at det under ingen omstændigheder er muligt at aflæse dele af resultatet før valghandlingen er afsluttet, og de valgtilforordnede igangsætter valgafslutningsprocessen med dekryptering af stemmerne.

Mix-net

Gennem Mixing-protokollen brydes enhver forbindelse mellem vælgerens identitet og den afgivne stemme, og sikrer derved fuld anonymitet. Mixing-processen afholdes af flere uafhængige parter, og skal være korrekt færdiggjort før end det er muligt at påbegynde dekrypteringsprocessen af de registrerede stemmer. 

Valgprocessen

Assembly Voting X er designet omkring en End-to-End proces, der sikrer fuld revisionsmulighed for hvert skridt i valgprocessen. Disse trin er:

Før-valg fasen

Valg fasen

Efter-valg fasen

Konfigurationer

Typer af valg

 • Kandidatvalg

 • Kandidat- & Listevalg

 • Folkeafstemninger

 • Regional- og konstitutionsvalg

 • Samtidige afstemninger

Stemmeadgang

 • NemID / digitale signaturer

 • Valgkoder (minimum 2)

 • Distribution via E-boks og medlemsfora

Support

Valgmedier

 • PC og computer

 • Tablet computer

 • Smartphone

 • Brevstemmer (hybrid valg)

Valgprincipper

 • Påkrævet antal stemmer

 • Maximum antal stemmer

 • Ranking

 • Vægtede stemmer

 • Overskrivning af stemme

 • Tekststemme

 • Telefon og e-mail

Brochure på AVX

Assembly Voting ApS

Park Allé 382

DK-2625 Vallensbæk

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638