Assembly Voting X

Det Digitale Valglokale

Assembly Voting X er et fuldt dokumenteret End-to-End verificerbart online valgsystem. Dvs. at alle dele af valghandlingen fuldt ud kan kontrolleres af valgets parter og af uafhængige interessenter, fx forskere og revisionshuse. Systemet bygger på matematisk beviste og videnskabeligt dokumenterede kryptografiske algoritmer, der sikrer, at alle de grundlæggende demokratiske principper man kender fra fx Folketingsvalg overholdes. Dette gør Assembly Voting X i stand til at gennemføre dokumenteret sikre digitale valgafhandlinger i alle typer af lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger.

Assembly Voting X

Integritet

Integritet og kontrolmuligheder i alle dele af valgprocessen er en grundsten i en demokratisk valghandling. Assembly Voting X sikrer fuld integritet gennem individuelle og universelle verifikationsmuligheder til bl.a. stemmeberettigede, valgtilforordnede, uafhængige revisorer, observatører, m.fl.

Sikkerhed

Systemet er bygget til at sikre anonymitet og stemmehemmelighed ”by design”. End-to-End kryptering i valgprocessen og mixing-processer ved resultatopgørelsen, sikrer vælgernes fulde anonymitet og stemmehemmelighed

gennem hele valgprocessen.

Dokumentation

Systemets komponenter bygger på matematisk beviste algoritmer og teknologier. De anvendte teknologier er endvidere tilgængelige for revision via open source-software. Derved sikres det, at alle dele i valgsystemet er fuldt dokumenteret og tilgængeligt for forskere, uafhængige revisorer og øvrige interessenter.

Læs folder om
Assembly Voting X 

Klik på PDF-ikonet for at hente folderen

Få en demo af
Assembly Voting X

Ønsker du at høre mere eller få præsenteret en demo af løsningen, kan du kontakte Assembly Voting Salg på +45 2616 9638 eller skrive en mail til salg@aion.dk

 • Elliptic curve cryptography -- secp256k1 curve

 • Threshold cryptography based on ElGamal cryptosystem

 • Schnorr digital signatures

 • Discrete logarithm zero-knowledge proof

 • Furukawa mixing proof

 • SHA256 hash function

Teknologiske nøglekomponenter i Assembly Voting X

◦  Elliptic curve cryptography -- secp256k1 curve

  ◦  Threshold cryptography based on ElGamal cryptosystem

    ◦  Schnorr digital signatures

      ◦  Discrete logarithm zero-knowledge proof

        ◦  Furukawa mixing proof

          ◦  SHA256 hash function

End-to-End verificerbart valgsystem

Assembly Voting X er designet til at gennemføre troværdige valgafhandlinger ved at sørge for en fuldt dokumenteret, sikker og verificerbar løsning fra start til slut, og uden at gå på kompromis med en let tilgængeligt brugerfalde for administratorer, stemmeberettigede, valgtilforordnede, observatører og andre interessenter, der er involveret i valgprocessen.

 

Valgsystemet er bygget op omkring de grundlæggende demokratiske principper, som vi kender fra fx Folketingsvalget. Det betyder bl.a. at valgtilforordnede har adgang til at kontrollere at alle dele af valgprocessen foregår i overensstemmelse med valgreglerne. Krypteringsteknologierne gør det muligt at stemme hemmeligt, og at bevare anonymiteten under resultatopgørelsen, samtidig med at systemet fører bevis for at det kun er gyldige stemmer der indgår i valgresultatet.

 

Kort sagt, et valg i fuld overensstemmelse med de forventninger alle har til en demokratisk valghandling uanset om det er et valg i den lille forening eller et valg til Folketinget.

Systemintegritet i Assembly Voting X 

Systemet indeholder en række funktioner til at udføre individuelle- og universelle verifikationer af aktiviteter under valghandlingen. Bl.a.:

Stemme afgivet i valgsystem som ønsket

Individuel verifikation: Systemet indeholder en mekanisme (ballot opener APP) der kan bevise at den digitale stemme er korrekt registreret i det kryptogram der indeholder stemmen.

Stemme registreret i valgsystem som afgivet

Individuel verifikation:

en valgtavle bygget på blockchain inspireret teknologi logger uden undtagelse alle valgaktiviteter i systemet. Den stemmeberettigede kan via upload af stemmekvittering i valgtavlen kontrollere at stemmen er korrekt registreret og dermed ikke er blevet redigeret eller fjernet under forløbet i valgprocessen.

Stemme optalt som registreret

Universel verifikation: Stemmeoptællings-processen genererer bevis der dokumenterer korrektheden ved de opgjorte valgresultater. Dette betyder at valgets resultater svarer til indholdet af alle de krypterede stemmer der modtages under valgprocessen på valgtavlen.

Systemsikkerhed i Assembly Voting X

Systemet leverer sikkerhed og anonymitet, gennem design:

Digital signatur

En indbygget ”log ind procedure” baseret på digital signatur indeholder en verifikations-mekanisme der sikrer, at alle afgivne stemmer stammer fra stemmeberettigede. Yderligere bidrager den digital signatur til at sikre, at der ikke kan manipuleres med afgivne stemmer under valgprocessen.

End-to-End kryptering

En krypteringsprotokol sikrer, at det under ingen omstændigheder er muligt at aflæse dele af resultatet før valghandlingen er afsluttet, og de valgtilforordnede igangsætter valgafslutningsprocessen med dekryptering af stemmerne.

Mix-net

Gennem Mixing-protokollen brydes enhver forbindelse mellem vælgerens identitet og den afgivne stemme, og sikrer derved fuld anonymitet. Mixing-processen afholdes af flere uafhængige parter, og skal være korrekt færdiggjort før end det er muligt at påbegynde dekrypteringsprocessen af de registrerede stemmer. 

Valgprocessen

Assembly Voting X er designet omkring en End-to-End proces, der sikrer fuld revisionsmulighed for hvert skridt i valgprocessen. Disse trin er:

Før-valg fasen

Opsætning af valg

Valgadministratorer opsætter valget efter gældende krav i vedtægter og/eller lovgivning. Herunder adgang for valgtilforordnede til at kontrollere processen via Valgkontrol-applikationen

Valgåbningsceremonien

Valgtilforordnede anvender deres valgkontrol-applikation for at udføre valgåbningsceremonien. Hver valgtilforordnet skaber en unik del af en samlet krypteringsnøgle der opdeles og fordeles ud blandt de øvrige valgtilforordnede. Dermed er det ikke muligt for den enkelte valgtilforordnede at tilgå resultatet under stemmeafgivelsen.

Valg fasen

Stemmeret

Vælgere valideres gennem digitale signaturer. Via avanceret kryptografi er den kodekombination som vælgeren benytter unik og ukendt af alle øvrige parter. Kombinationen findes heller ikke i valgsystemet, med skaber tilsammen en kryptografisk værdi der kan validere stemmeret.

Stemmeafgivelse

Ved godkendt stemmeret, får vælgeren adgang til den digitale stemmeseddel. De afgivne stemmer skal bekræftes og bliver herefter krypteret på vælgeres egen enhed i browseren. Det sikrer vælgerens anonymitet.

Valgtavle

Alle krypterede stemmer og aktiviteter i valgsystemet i øvrigt registreres kronologisk på valgets valgtavle. En blockchain inspireret teknologi hvor man kun kan ”tilføje” og aldrig slette registrerede aktiviteter. Alle de krypterede stemmer er offentligt tilgængelige på valgtavlen og dermed verificerbare.

Efter-valg fasen

ELECTION COMPLETED

Valgluknings-ceremonien

Før der kan laves et valgresultat, skal et på forhånd fastsat minimumsantal af valgtilforordnede logge på deres valgkontrol-applikation. Valglukningsprocessen starter efter afslutning af stemmeafgivelsen, og denne proces starter: 

Mixing - sikring af anonymitet

Mixing-processen på minimum 2 uafhængige mixere sikrer, at forbindelsen mellem vælgerID og stemme bliver irreversibelt brudt. Det sikrer at anonymiteten fastholdes i ifm. resultatopgørelsen. 

Dekryptering

Når Mixing-processen er korrekt gennemført, fortsætter processen automatisk via de valgtilforordnede valgkontrol-applikationer med dekryptering af stemmerne. Herunder med bevis for, at de kryptogrammer der dekrypteres i resultatopgørelsen præcis er de kryptogrammer som vælgerne har registreret på valgsystemets valgtavle.

Stemmeoptælling
De validerede stemmer gøres op efter gældende valgregler og præsenteres for de valgtilforordnede på deres valgkontrol-applikation. Det samlede resultat offentliggøres på valgtavlen ved godkendt resultat efter aftale med valgbestyrelsen. 

Konfigurationer

Typer af valg

 • Kandidatvalg

 • Kandidat- & Listevalg

 • Folkeafstemninger

 • Regional- og konstitutionsvalg

 • Samtidige afstemninger

Stemmeadgang

 • NemID / digitale signaturer

 • Valgkoder (minimum 2)

 • Distribution via E-boks og medlemsfora

Support

 • Telefon og e-mail

Valgmedier

 • PC og computer

 • Tablet computer

 • Smartphone

 • Brevstemmer (hybrid valg)

Valgprincipper

 • Påkrævet antal stemmer

 • Maximum antal stemmer

 • Ranking

 • Vægtede stemmer

 • Overskrivning af stemme

 • Tekststemme

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638